Prof. Szarek honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Patologów

prof. Szarek i prof. Marszałek
Prof. Józef Szarek, prof. emerytowany z Katedry Patofizjologii, Weterynarii, Sądowej i Administracji Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, otrzymał tytuł członka honorowego Polskiego Towarzystwa Patologów.

Nadanie godności członka honorowego Polskiego Towarzystwa Patologów prof.  Józefowi Szarkowi odbyło się (26.09.) podczas XXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Patologów w Lublinie. Jest 3. lekarzem weterynarii wyróżnionym tym tytułem w historii towarzystwa. Wygłaszając laudację prof. Andrzej Marszałek, prezes towarzystwa podkreślił szczególnie znaczny dorobek naukowy prof. Szarka oraz jego rozległą i twórczą aktywność badawczą i organizacyjną.

Działalność prof. Szarka ( na zdj. z lewej) w zakresie patologii zaczęła się w l. 70. ubiegłego wieku. Owocowała przewodniczeniem Oddziału Olsztyńskiego PTP, pracą w zarządzie głównym oraz pracą na rzecz Europejskiego Towarzystwa Patologii Weterynaryjnej. Prof. Szarek zbudował naukową szkołę patomorfologii weterynaryjnej i weterynarii sądowej. Wypromował kilkudziesięciu specjalistów w dziedzinie użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych oraz 12 doktorów nauk weterynaryjnych i prowadzi obecnie 3 kolejne przewody doktorskie. Będąc w latach 2004-14 członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Patologii Weterynaryjnej wywierał znaczący wpływ zarówno na obraz jak i na rozpowszechnianie europejskiej patologii weterynaryjnej.

Prof. Józef Szarek współorganizował w 1992 r. XII Zjazd PTP w Olsztynie. Organizował lub współorganizował 11 krajowych zjazdów naukowych i 12 międzynarodowych o tematyce związanej z patologią. W 2004 r. zorganizował w Olsztynie 22. Kongres Europejskiego Towarzystwa Patologii Weterynaryjnej, a 5 lat później podobny kongres w Krakowie. Obydwa zjazdy połączone były z licznymi konferencjami, sympozjami i warsztatami, a zgromadziły ponad 1000 naukowców z całego świata. Organizacja kongresów zaowocowała m.in. jego pracą w charakterze eksperta w Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności w Parmie oraz członkostwem w Komitecie Nauk Weterynaryjnych PAN.

Prof. Szarek jest autorem lub współautorem 21 książek naukowych, 261 prac oryginalnych, 148 przeglądowych i 323 komunikatów naukowych – razem 753 publikacji, z których ok. połowa opublikowana jest w czasopismach z listy filadelfijskiej. Jego prace były cytowane ponad 1400 razy. Ma szczególnie wybitne osiągnięcia w patomorfogenezie zmian morfologicznych w eksperymentalnej nanotoksykopatomorfologii. Opracował też liczne publikacje z zakresu weterynaryjnej patologii doświadczalnej i weterynarii sądowej.

opr. lek

w kategorii