Szansa na miliony na nowoczesny szpital

prof. W. Maksymowicz przedstawia wizję połączenia szpitali
Prof. Wojciech Maksymowicz chce połączyć olsztyńskie szpitale. Jak twierdzi, to jedyna szansa na pozyskanie dużych pieniędzy i poprawienie ochrony zdrowia mieszkańców naszego województwa.

Plany połączenia Miejskiego Szpitala Zespolonego z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym przedstawił prof. Wojciech Maksymowicz, prorektor ds. uczelni medycznej UWM 29 czerwca podczas konferencji prasowej. Swoją wizję prof. Wojciech Maksymowicz chciał zaprezentować na ostatniej przed wakacjami sesji Rady Miasta Olsztyna.

- Zwróciłem się do przewodniczącej Rady Miasta z prośbą o umożliwienie krótkiej prezentacji tego stanowiska wraz z uzasadnieniem. Zapewne z przyczyn organizacyjnych nie umożliwiono mi tego, dlatego z pomocą prasy, radia i telewizji pragnę przekazać radnym i mieszkańcom Olsztyna dobrą wiadomość. Nasze miasto, stolica województwa może mieć zbudowany i nadzwyczaj nowocześnie wyposażony szpital za sumę, na którą miasta nie stać, przekraczającą 350 mln zł. Można liczyć na życzliwość rządu, ale pod jednym warunkiem. Centralna inwestycja rządowa może być prowadzona jedynie wtedy, gdy organem tworzącym szpital jest uniwersytet kształcący lekarzy. Uzupełniającym warunkiem jest, aby nowy szpital przejął w całości jednostki starego szpitala – mówił podczas konferencji prof. W. Maksymowicz.

Prorektor poinformował także, że inne miasta w Polsce z powodzeniem realizują podobne inwestycje i to za dużo większe kwoty. Za przykład posłużył m.in. Gdańsk, który otrzymał ponad 1,1 mld zł na budowę Centrum Medycyny Inwazyjnej oraz Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Bydgoszcz otrzymała ok. 350 mln zł na rozbudowę i wyposażenie Szpitala Klinicznego nr 1 w Bydgoszczy, a Białystok 600 mln zł na rozbudowę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Na rozbudowę Uniwersyteckiego Szpitala Pediatrycznego Warszawa otrzymała 550 mln zł, a Szpital Uniwersytetu Jagiellońskiego – Kraków-Prokocim – 1,2 mld zł.

- Warunkiem uzyskania wysokiej dotacji rządowej jest to, że Uniwersytet przejmie oddziały, które są w tej chwili w starym 150-letnim Szpitalu Miejskim, ponad 100-letnim Szpitalu Płucnym i w dosyć młodym, ale niespełniającym nowoczesnych standardów - psychiatrycznym – podkreślił prof. W. Maksymowicz.

Prorektor zaznaczył, że takiej szansy nie można zaprzepaścić, a strategiczne decyzje wymagają porozumienia ponad podziałami partyjnymi i grupowymi.

- Plany rządowe wskazują, że tylko szpitale uniwersyteckie, podległe nadzorowi Ministra Zdrowia mogą liczyć na realny wzrost finansowania. Mniej korzystny system finansowania dla Szpitala Miejskiego po wejściu reformy w życie pogłębi jego kryzys ekonomiczny i spowoduje obniżenie jakości usług świadczonych mieszkańcom Olsztyna – dodał prof. W. Maksymowicz.

Przychylne stanowisko w sprawie podjęcia przez Uniwersytet działań dążących do połączenia Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym przyjął 26 czerwca Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Decyzję w sprawie fuzji szpitali podejmuje Rada Miasta i prezydent Olsztyna.

syla

w kategorii