System zapisów na szczepienie przeciwko COVID-19

W związku z rozpoczęciem programu szczepień nauczycieli akademickich przeciwko COVID-19, informujemy że 15 lutego (poniedziałek) został uruchomiony moduł rejestracji w systemie POLON.
Uprzejmie informujemy, że władze uczelni czynią starania, by jak najszybciej szczepieniami objęci zostali pracownicy administracji i studenci. Kwestia ta podnoszona jest również przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Kolejność grup pracowników wyznaczają władze resortów Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki, wiążąc system rejestracji szczepień z Zintegrowaną Siecią Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POLon, w której figurują tylko nauczyciele akademiccy.

System dostępny jest na platformie pracownik.uwm.edu.pl (instrukcja rejestracji w załączeniu).

Uwaga: W związku z koniecznością przesłania przez wszystkie uczelnie list pracowników do NFZ do 18 lutego 2021 do godz. 18:00, system rejestracji na UWM będzie otwarty do czwartku, 18 lutego 2021 r. do godziny 13:00.

Jednocześnie informujemy, że w dziekanatach prowadzone są już zapisy doktorantów oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne. Trwają także rozmowy pomiędzy MEiN i MZ ws. szczepień pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz nauczycieli urodzonych przed 1956 r.

 

Dodatkowe informacje ws. szczepień nauczycieli akademickich można znaleźć na stronie MEIN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/qa-szczepienia-dla-nauczycieli

 

Instrukcja zapisu na szczepienia.

 

  1. Logujemy się do portalu https://pracownik.uwm.edu.pl
    1. Instrukcja logowania do portalu: https://pracownik.uwm.edu.pl/pomoc/1
    2. Instrukcja resetu hasła: https://pracownik.uwm.edu.pl/pomoc/24

  2. Z dostępnej listy wybieramy kafelek o nazwie „Szczepimy się przeciw COVID-19”

 

3. W kolejnym kroku należy uzupełnić dane dodatkowe, które zostaną przekazane do koordynatora szczepień.

  1. Pole Telefon kontaktowy: oznacza numer telefonu pod który ma zostać przekazana informacja dotycząca terminu i miejsca szczepienia.
  2. Pole Sugerowane miasto szczepienia: informuje w jakim mieście w pierwszej kolejności, chcą Państwo poddać się szczepieniu.

 

4. W kolejnym kroku należy zapoznać się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz oznaczyć stosowne zgody na przetwarzanie i przekazanie danych osobowych do jednostek zewnętrznych.

 

5. Proces zapisu kończymy poprzez wykorzystanie przycisku „Zapisz”

 

w kategorii