Święto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Rektor i Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zapraszają wszystkich na Święto Uniwersytetu.

transmisja online >>>

Podczas święta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbędzie się nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi Janowi Kicińskiemu, dyrektorowi Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku za znaczący wkład w rozwój nauki polskiej w dziedzinie nauk technicznych w szczególności w dyscyplinach energetyka oraz budowa i eksploatacja maszyn. Odbędą się także promocje doktorów habilitowanych i doktorów.

Uroczystość akademicka odbędzie się 2 czerwca 2017 r. o godz. 11:00 w Centrum Konferencyjnym (Kortowo, ul. Dybowskiego 11).

Program uroczystości:

  • Otwarcie uroczystości i przemówienie rektora prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego
  • Nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi Janowi Kicińskiemu
  • Wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym
  • Wręczenie dyplomów doktorom
  • Złożenie gratulacji doktorom habilitowanym i doktorom wypromowanym poza UWM
  • Wręczenie odznaczeń i wyróżnień
  • Wystąpienia okolicznościowe
  • Wykład dr. h. c. prof. Jana Kicińskiego „O energii i klimacie – trochę inaczej"
  • Zamknięcie uroczystości

Tego samego dnia o godz. 9:00 w Akademickim Kościele pw. św. Franciszka z Asyżu odprawiona zostanie msza święta w intencji pracowników, studentów i przyjaciół Uniwersytetu.

w kategorii