Świąteczne informacje do pracowników

Najpóźniej do 19 grudnia wszyscy pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego otrzymają dodatkowe pieniądze przed świętami.

Informuje o tym sekcja socjalna UWM. Dodatkowe finanse będą przysługiwać z tytułu tzw. wczasów turystycznych, czyli dofinansowania wypoczynku organizowanego we własnym zakresie. Wypłaty zostaną uruchomione od 15 grudnia do 19 grudnia 2013 roku.

Ponadto sekcja socjalna przypomina o możliwości zakupu kart Benefit Systems uprawniających do korzystania z różnych obiektów sportowych oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Cena poszczególnych karnetów:

Karta wstępu dla pracownika                                    -   109,00 zł            

Karta wstępu dla dziecka poniżej 15 lat KIDS            -   89,00 zł            

Karta wstępu dla dziecka poniżej 15 lat

( wyłącznie basen)                                                    -   39,00 zł            

Karta wstępu dla osoby towarzyszącej                     -   165,00 zł            

Karta wstępu dla emeryta/rencisty                           -   109,00 zł            

Zainteresowani mogą ubiegać się również o dofinansowanie z ZFŚS do 50% ceny karnetu.

w kategorii