SUPERHUMAN IV

Na Wydziale Humanistycznym UWM rozpoczęła się IV edycja konkursu dla humanistów z pasją SUPERHUMAN.

Konkurs adresowany jest do wszystkich obecnych studentów humanistyki i ma przedstawić Wydział Humanistyczny jako przestrzeń przyjazną tym wszystkim, którzy wykazują się zaangażowaniem, przedsiębiorczością, kreatywnością i wrażliwością. Finał IV edycji nastąpi w kwietniu 2018 roku podczas uroczystej inauguracji XII DNI HUMANA. Do tego czasu na Wydziale i w mediach uniwersyteckich prezentowani będą tegoroczni uczestnicy konkursu: ludzie, którzy nie ograniczają się tylko do studiowania, ale też rozwijają swoje talenty muzyczne, literackie, aktorskie, malarskie, fotograficzne, sportowe, itp. Olsztyńscy humaniści chętnie angażują się także w działania o charakterze prospołecznym, bądź też wykazują aktywność na rzecz społeczności lokalnej czy organizacji studenckich. Pasją może być także działalność na polu naukowym. W dotychczasowych edycjach zaprezentowało się 60 osób, a zwycięzcami byli: Marta Wiśniewska (SUPERHUMAN 2015; obecnie doktorantka), Michał Ostrowski (SUPERHUMAN 2016, obecnie student III roku filologii polskiej) oraz Mateusz Mirczyński (SUPERHUMAN 2017; obecnie student III roku filozofii).  

 

Zgłoszenia kandydatów do IV edycji konkursu można nadsyłać do 31.03.2018 na adres: superhumanuwm@gmail.com

 

Wszystkie bieżące informacje (w tym regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy) dostępne są na stronie internetowej: http://superhumanuwm.wixsite.com/human oraz na Facebooku: www.facebook.com/superhumanuwm

Koordynator konkursu

dr Magdalena Makowska

Katedra Filologii Germańskiej

w kategorii