Sukces i uznanie dla kortowskiej politologii

Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych wybrał nowe władze na kadencję 2016-2020. Prezesem PTNP został prof. zw. dr hab. Arkadiusz Żukowski – dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM.

Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP) obradował 22 września na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Prawo wyboru miało 115 delegatów z całej Polski, w tym 8 z Instytutu Nauk Politycznych UWM (ostatecznie w głosowaniu wzięło udział 95 delegatów). Prezesem PTNP został wybrany prof. zw. dr hab. Arkadiusz Żukowski – dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM (był członkiem Zarządu Głównego PTNP w latach 2001-2007). W skład Zarządu Głównego PTNP została także wybrana dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk (prezes oddziału olsztyńskiego PTNP), która przez dwie kadencje (2010-2013 i 2013-2016) pełniła funkcję sekretarza ZG PTNP. Z kolei dr hab. Waldemar Tomaszewski wszedł w skład Komisji Rewizyjnej PTNP.

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych powstało w listopadzie 1957 roku, zrzesza ponad 600 członków zorganizowanych w 18 oddziałach krajowych, jest członkiem światowej organizacji politologów International Political Science Association oraz europejskiego konsorcjum badawczego European Consortium for Political Research.

az

 

Na zdjęciu: od lewej - prof. Roman Bäcker, ustępujący prezes PTNP, b. dziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu, wręczył pieczęcie PTNP prof. Arkadiuszowi Żukowskiemu, nowemu prezesowi PTNP z INP UWM; w środku prof. Grzegorz Janusz, prowadzący Walny Zjazd PTNP , b. dziekan Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. 

w kategorii