Sukces naukowców z Katedry Chorób Ptaków

prof. Koncicki przy biurku
Zespół naukowców z Katedry Chorób Ptaków na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej wygrał konkurs Światowego Kongresu Drobiarskiego HIPRA na innowacyjne projekty minimalizujące użycie antybiotyków w leczeniu chorób drobiu.

W kwietniu br. zespół prof. Andrzeja Koncickiego, kierownika Katery Chorób Ptaków WMW, w składzie: dr Marcin Śmiałek,  dr Joanna Kowalczyk i prof. Andrzej Koncicki otrzymał zaproszenie do udziału w Światowym Kongresie Drobiarskim organizowanym przez HIPRA, który odbywał się w całości online w dniach 14-17.06. Kongres cieszył się bardzo dużą popularnością, gdyż było to pierwsze tego typu wydarzenie w czasach pandemii. Wzięło w nim udział ponad 3000 osób. Równocześnie organizator kongresu ogłosił konkurs na innowacyjne projekty umożliwiające minimalizację stosowania antybiotyków w leczeniu chorób drobiu.

Antybiotykooporność to bardzo niebezpieczne zjawisko współczesnej medycyny. Na skutek nadużywania antybiotyków bakterie mutując, nabyły na nie oporność. Skutek jest taki, że coraz trudniej leczy się wiele chorób o etiologii bakteryjnej, bo nie ma na nie skutecznych leków. Dotyczy to w takim samym stopniu ludzi, jak i zwierząt. Nad zjawiskiem ograniczania antybiotykooporności pracują naukowcy na całym świecie, także na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM.

Zgłoszenie udziału w konkursie polegało na przesłaniu krótkiego opisu badań wykonanych lub planowanych do wykonania, których zakres dotyczy tematyki konkursu.

- 10 maja otrzymaliśmy maila, że nasz abstrakt znalazł się pośród 10 finalistów, którzy dalej walczą o to, aby zaprezentować wyniki swoich badań podczas Kongresu. Na tym etapie organizator wymagał, aby do dalszej części konkursu nadesłać krótki, maks. 5-minutowy film podsumowujący ideę. Nasz film trwał dokładnie 4 minuty i 59 sekund. 31 maja otrzymaliśmy kolejnego maila, z którego wynikało, że znajdujemy się już w finałowej 5. i nadal walczymy o jedno z 3 miejsc na wystąpienie podczas konkursu. Tym razem należało dosłać kolejny, nieco dłuższy film, bo maks. 15-minutowy, opisujący bardziej szczegółowo koncepcję naszych badań. 10 czerwca organizator ogłosił na oficjalnej stronie Kongresu informację o 3 projektach, które wygrały konkurs. Jednym z nich był nasz.

Nagrodzony projekt opisuje wyniki badań zespołu prof. Koncickiego dotyczące nowej szczepionki przeciwko kolibakteriozie, opracowanej przez firmę ZOETIS. Naukowcy badali efektywność szczepienia nią kurcząt i indyków rzeźnych przeciwko kolibakteriozie, wywoływanej przez bakterie Escherichia coli. Dowiedli, że szczepionka jest skuteczna i jej stosowanie wpływa między innymi na zwiększanie wrażliwości tej bakterii na antybiotyki.

- Opisaliśmy to w wielu artykułach naukowych. Spotkały się one z dużym zainteresowaniem środowiska naukowego na całym świecie. Nasze badania wpisują się bowiem w ogólnoświatowy trend. Ta nagroda sprawiła nam wielką radość i dała wiele satysfakcji - opowiada prof. Koncicki.

lek

Szczegółowe informacje na temat konkursu, nazwiska zwycięzców oraz tytuły ich prac odnaleźć można pod linkiem:
https://poultrycongress.hipra.com/experience-innovation-challenge/