Stypendyści marszałka są z UWM

zdjęcie zbiorowe wszystkich stypendystów
Aż 21 spośród 26 tegorocznych stypendystów marszałka naszego województwa to studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego od lat inwestuje w naukę. Jednym z najważniejszych programów wsparcia są przyznawane przez marszałka województwa stypendia naukowe.

W tym roku marszałek postanowił przyznać aż 26 stypendiów naukowych. Stypendium marszałka może otrzymać student, mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego, który studiuje co najmniej na drugim roku studiów I lub II stopnia, uzyskał co najmniej dwa osiągnięcia oraz wysoką średnią ocen. Marszałek przyznaje je w następujących dziedzinach: w dziedzinie nauk społecznych (ekonomia i finanse), nauk ścisłych i przyrodniczych, medycznych i nauk o zdrowiu, inżynieryjno-technicznych oraz sztuki.

 

Spośród 26 stypendystów marszałka, w tym 2 stypendystów stypendium im. Marka Baumana (wieloletniego skarbnika województwa), aż 21 to studenci UWM. Najwięcej stypendiów zdobyli studenci kierunku lekarskiego UWM – aż 5. Są to:

 • Dominika Aleksandra Hanusek
 • Szymon Maciej Maciejewski
 • Maria Agnieszka Derkaczew
 • Jan Maciej Kapała
 • Karol Śliwa.

Troje stypendystów to studenci Wydziału Prawa i Administracji UWM:

 • Daniel Zero z prawa
 • Sandra Omieczyńska z administracji (specjalność: kryminalistyka)
 • Monika Przybyłowska z administracji ogólnej.

Dwoje studiuje architekturę krajobrazu na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa:

 • Aleksandra Łyjak
 • Mateusz Lipski

Ponadto stypendium marszałka otrzymali:

 • Anna Przybyszewska z analizy i kreowania trendów na Wydziale Humanistycznym
 • Aleksandra Purkiewicz z technologii żywności i żywienia na Wydziale Nauki o Żywności
 • Kamil Łukasz Bryszewski z inżynierii środowiskowej
 • Marta Wójcik z gospodarki przestrzennej (magisterskie) - oboje z Wydziału Geoinżynierii
 • Paweł Dudziec z ochrony środowiska (studia podyplomowe: administracja publiczna oraz Executive Master of Business)
 • Natalia Zielińska z zootechniki na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt
 • Anna Leonowicz z pedagogiki wczesnej edukacji (magisterskie)
 • Karolina Pietranis z pedagogiki specjalnej – obie na Wydziale Nauk Społecznych;
 • Jan Tyc z weterynarii
 • Karolina Barcelczyk z biologii molekularnej na Wydziale Biologii i Biotechnologii.

Specjalne stypendium marszałka województwa im. Marka Baumana otrzymał Michał Bukowski z Wydziału Nauk Ekonomicznych. Wynosi ono 10 tys. zł.

Wysokość pozostałych stypendiów waha się od 3 do 7 tys. zł. Żeby je otrzymać, studenci musieli wykazać się wysoką średnią, która w ich przypadku wynosiła od 4,26 do 5,0.

W tym roku samorząd zabezpieczył łącznie aż 125 tys. zł z budżetu województwa na ten cel.

Michał Bukowski jest studentem ekonomii drugiego roku II stopnia, ale od niedawna już pracuje w Banku Handlowym w Olsztynie. Oprócz wysokiej średniej ocen o tym, że został dostrzeżony przez marszałka zadecydowało to, że napisał esej o postępującej w czasie pandemii digitalizacji urzędów. Jego praca wyróżniła się na tle innych i została opublikowana przez Europejski Kongres Finansowy, a on w nagrodę wziął udział w akademii kongresu, podczas której jej uczestnicy spotkali się z wybitnymi polskimi ekonomistami, w tym z prof. Leszkiem Balcerowiczem. Michał jest także wolontariuszem. Od kilku lat aktywnie działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w rodzinnym Frygnowie.

- Spodziewałem, się że mogę dostać to stypendium. Przeznaczę je na dalszą naukę języka angielskiego i kusy doskonalące. Przyszłość? Jeszcze dokładnie nie wiem. Widzę się w biznesie, ale teraz zaczęło mi się podobać w bankowości. Interesuje mnie też praca w samorządzie terytorialnym – mówi Michał.

- Cieszę się, że w regionie mamy wielu studentów, których potencjał doceniamy w ten sposób. Tegoroczna liczba laureatów jest tego najlepszym dowodem. Wręczane dziś stypendia stanowią wymierne wsparcie dalszego rozwoju studentów. To też zachęta, aby wiązać swoją przyszłość z Warmią i Mazurami, tu, gdzie inwestujemy w młode pokolenie. Większość laureatów stanowią studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. To dowodzi, że rola tej największej uczelni w północno-wschodniej Polsce jest nieoceniona w procesie kształcenia nowych pokoleń. Gratuluję także władzom UWM, bo sukcesy studentów są także sukcesami Uniwersytetu – powiedział Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa, wręczając stypendia.

lek