Stypendium dla kryminologów

Projekt Studenckie Forum Naukowe „Edukacja ekonomiczna na rzecz bezpieczeństwa obrotu finansowego” utworzony przy Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej otrzymał prestiżowe Stypendium im. Lesława A. Pagi.

Program grantowy Stypendium im. Lesława A. Pagi kierowany jest do akademickich kół naukowych oraz organizacji studenckich. Ma na celu wspieranie prowadzonych przez nie projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych w zakresie rynku kapitałowego.

Uroczystość wręczenie stypendium odbyła się w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 7 kwietnia. W tym roku dofinansowanie otrzymało dziewięć projektów. Jednym z nich był projekt Studenckie Forum Naukowe „Edukacja ekonomiczna na rzecz bezpieczeństwa obrotu finansowego",który został objęty patronatem honorowym przez ministra finansów.

- Celem tego nowatorskiego przedsięwzięcia badawczego integrującego społeczność zrzeszoną w studenckich kołach naukowych uczelni wyższych jest zaprezentowanie najnowszych badań związanych z bezpieczeństwem obrotu finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem nielegalnych transferów finansowych, ściśle związanych z dynamicznym rozwojem nowoczesnych technologii – wyjaśnia mgr Szymon Buczyński. - Projekt przedstawi zagadnienie bezpieczeństwa finansowego z perspektywy prawa, ekonomii, kryminologii, kryminalistyki, nauk informatycznych, psychologii i socjologii. Celem nadrzędnym jest podjęcie działań na rzecz podniesienia bezpieczeństwa obrotu finansowego - dodaje.

W skład kortowskiego zespołu wchodzą młodzi naukowcy – doktoranci Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz studenci zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym Kryminologii „Vestigium" – w składzie: mgr Szymon Buczyński, mgr Maciej Duda, Łukasz Szumkowski, Natalia Dąbkowska, Kamila Duszak, Klaudia Łuka.

- Członkowie zespołu przygotowują ogólnopolską konferencję naukową „Bezpieczeństwo obrotu finansowego" oraz ogólnopolskie seminarium kół naukowych Studenckie Forum Naukowe „Edukacja ekonomiczna na rzecz bezpieczeństwa obrotu finansowego". Pokłosiem projektu będzie również monografia poświęcona problematyce ochrony rynków finansowych – mówi mgr Szymon Buczyński.

Projekty są współfinansowane ze środków Narodowego Banku Polskiego. Pula grantów wyniosła 50 tys. złotych.

- Projekt łączy się bezpośrednio z realizowanym w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej tematem badawczym dotyczącym ochrony rynków finansowych oraz koresponduje z programem polskiej sieci badawczej – Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli. Wśród stypendystów są również członkowie zespołu analityczno – badawczego do spraw nielegalnych rynków – dodaje mgr Buczyński.

syla

Jest to II edycja projektu poświęconego niniejszej problematyce. I edycją była międzynarodowa konferencja naukowa „Illegal money transfers", która odbyła się 7 maja 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie z udziałem prof. Chrisa Escridge z University of Nebrasca, Sekretarza Generalnego Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii.

w kategorii