Stypendia ministra dla młodych naukowców z UWM

dr Justyna Możejko-Ciesielska
Troje młodych pracowników UWM otrzyma stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców. Są to: dr inż. Justyna Możejko-Ciesielska, dr Tomasz Stenzel i dr Mikołaj Tarkowski.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w XI edycji konkursu przeznaczył na finansowanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców. 32 mln zł. Do konkursowych zmagań o te stypendia stanęło 1137 osób. Otrzyma je jednak tylko 168 wybitnych młodych naukowców z całej Polski, prowadzących wysokiej jakości badania i posiadających bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej. W tym gronie jest też 3 przedstawicieli UWM. Laureaci będą otrzymywać 5390 zł miesięcznie przez 3 lata.

Dr inż. Justyna Możejko-Ciesielska z Katedry Mikrobiologii zajmujesię syntezą biopolimerów z wykorzystaniem mikroorganizmów. Jejbadania zmierzają do opracowania warunków hodowlanych umożliwiających otrzymanie polihydroksykwasów o unikalnych właściwościach mogących znaleźć potencjalne zastosowanie w sektorze medycznym jako implanty czy też osłonki lekarstw. W ubiegłym roku została powołana w skład Rady Młodych Naukowców na kadencję 2015-2017 r. Dzięki niej po raz pierwszy nasza uczelnia ma swoją przedstawicielkę w tej radzie. W edycji 2015 dr Możejko-Ciesielska znalazła się w gronie 180 laureatów programuTop 500 Innovators, organizowanego przez MNiSW. Jako jego laureatka odbyła staż na Uniwersytecie w Cambridge.

Dr Tomasz Stenzel (l.35) jest adiunktem w Katedrze Chorób Ptaków na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Jego zainteresowania naukowe to m.in. diagnostyka molekularna chorób zakaźnych ptaków, wirusologia, genetyka ewolucyjna wirusów i immunologia. Czym zapracował na stypendium?

- Może tym, że w ostatnich latach przygotowując się do napisania grantu skoncentrowałem się na epidemiologii oraz badaniach filogenetycznych cirkowirusa gołębiego, co przy współpracy z innymi jednostkami w Polsce i za granicą zaowocowało m.in. znalezieniem nowego szczepu tego wirusa. Tym sposobem sporo wyników swoich badań udało mi się opublikować w dobrych czasopismach naukowych, dzięki czemu zdobyłem sporo punktów i cytowań– przypuszcza. Niedawno dr Stenzel otrzymał grant z NCN z programu Sonata 8. Grant dotyczy badań nad wpływem rekombinowanego białka kapsydu cirkowirusa gołębiego na procesy odpornościowe u tych ptaków. Te badania w dalekiej perspektywie mogą być podstawą pod badania kliniczne mające na celu wytworzenie szczepionki przeciw zakażeniu cirkowirusowemu, które aktualnie jest problemem globalnym.

- Cieszę się z tego stypendium. Jeszcze nie zdążyłem się zastanowić, na co je przeznaczę – mówi dr Stenzel.

W tym, że dr Tomasz Stenzel dostał grant ministerialny nie ma przypadku. W 2010 r. jako doktorant był nagrodzony przez rektora UWM za bardzo dobre wyniki w nauce.

Dr Mikołaj Tarkowski (l.32), to pracownik Katedry Historii Prawa Polskiego i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UWM. Jego naukowe zainteresowania obejmują historię instytucji państwa i prawa na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIX i na początku XX wieku.

- Podejrzewam, że wpływ na przyznanie właśnie mi stypendium miały zagraniczne staże naukowe oraz udział w zagranicznych konferencjach i programach badawczych na uczelniach w Biełogrodzie i w Moskwie w Rosji oraz w Tbilisi w Gruzji – wyjaśnia dr Tarkowski.

Ministerialne stypendium nie jest pierwszym wyróżnieniem w jego karierze zawodowej. Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego przy Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie przyznał mu nagrodę im. Juliusza Bardacha za najlepszą pracę doktorską. Dotyczyła historii adwokatury w Wilnie w latach 1918-39.

- To stypendium przeznaczę na kolejne naukowe wyjazdy - deklaruje dr Tarkowski.

lek

w kategorii