Studia dla strategów. Nauczą przewidywać zagrożenia

prof. Wiesław Łach i dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM uruchamia od nowego roku akademickiego interdyscyplinarne studia strategiczne. Pierwsze tego typu w Polsce. Chce kształcić liderów, specjalistów potrzebnych m.in. w służbach mundurowych i organizacjach międzynarodowych.

Pierwsze tego typu studia na polskich uczelniach – zarówno cywilnych, jak i wojskowych zostały pomyślane jako studia magisterskie (II st.), 4-semestralne. Organizatorzy kładą duży nacisk na ćwiczenia i zajęcia warsztatowe. W programie zaplanowano 577 godzin wykładów i 830 godzin ćwiczeń.

Tylko 30 miejsc

- Adresujemy je do wszystkich chcących uczestniczyć w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym jednak głównie do studentów kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe i wojskoznawstwo – mówi dr hab. Wiesław Łach, prof. UWM z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, jeden z koordynatorów kierunku i współautor programu kształcenia.

Dla kandydatów przygotowano 30 miejsc.

- Chcemy kształcić specjalistów wspomagających instytucje samorządowe, centralne w dostosowaniu się do szybko następujących procesów społeczno-politycznych. Potrafiących strategicznie spojrzeć w przyszłość i zabezpieczyć instytucje przed wszelkimi zagrożeniami. Nasi absolwenci będą umieli je przewidzieć i odpowiednio reagować – dodaje dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk, zastępca dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM.

Strateg – lider – menedżer potrzebny

Gdzie znajdą zatrudnienie absolwenci nowego kierunku?

- Na przykład w instytucjach skupionych wokół wojska, wszelkich służb mundurowych, celnych, związanych z obronnością, bezpieczeństwem narodowym, organizacjach oświatowych, a także organach UE. Naszym hasłem jest wykształcenie liderów i menedżerów – podkreśla dr hab. Pytasz-Kołodziejczyk.

- Brak takich specjalistów jest bardzo odczuwalny na polskim rynku pracy. Strategia kojarzona jest najczęściej z wojskiem – otóż nie. Są przecież departamenty strategiczne w wielu instytucjach, nawet na szczeblu gminnym, są plany strategiczne, niestety często nie spełniają swej roli. Potrzebna jest grupa specjalistów umiejących myśleć wbrew schematom, potrafiących opracować plany rozwoju i zabezpieczyć je w przypadku nagłych sytuacji kryzysowych. Np. związanych z terroryzmem – twierdzą koordynatorzy.

Będą się uczyć technik negocjacji, komunikacji i protokołu dyplomatycznego

Jak podkreślają, interdyscyplinarne studia strategiczne są nowością na polskim rynku edukacyjnym. Kierunku takiego nie prowadziły dotychczas ani uczelnie cywilne ani wojskowe. Program kształcenia kładzie nacisk nie tylko na teorię, ale przede wszystkim praktykę i obejmuje np. gry strategiczne, czyli symulowane na komputerze sytuacje kryzysowe, które będzie trzeba rozwiązać; wizualizację informacji, techniki negocjacji i komunikacji.

- Mamy przedmiot myślenie przyszłościowe, czyli umiejętność przewidywania trendów rozwoju społecznego; będą zajęcia z myślenia i działania projektowego, dające konkretne umiejętności przygotowywania projektów i wdrażania ich; pokażemy jak wygląda bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – jak unikać i blokować zagrożenia; studenci dostaną wiedzę o działalności misji humanitarnych, jak taką działalność kreować. Będą też zajęcia ze znajomości protokołu dyplomatycznego. Program jest bardzo bogaty, z naciskiem na ćwiczenia, autorzy opracowując program starali się, aby był atrakcyjny – zaznacza dr hab. Pytasz-Kołodziejczyk.

Uprzedzać zagrożenia. Abyśmy byli mądrzy przed szkodą

Wszystkie przedmioty poprowadzą wykładowcy z Wydziału Humanistycznego UWM.

- Mamy swoich specjalistów, bo inaczej nie dostalibyśmy zgody na uruchomienie kierunku. Mamy też szerokie grono interesariuszy – to Urząd Marszałkowski, Policja, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Praktyki będą odbywane w tych urzędach, gdzie są departamenty zajmujące się strategią w szerokim rozumieniu – dodaje prof. Wiesław Łach.

- Tragiczne wydarzenia w styczniu w Gdańsku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pokazują, jak potrzebni są specjaliści potrafiący przewidzieć wszelkie możliwe zagrożenia. Właśnie takich ludzi brakuje – asertywnych, liderów wprowadzających w życie plany strategiczne i potrafiących przekonać, że nie wolno bagatelizować możliwych zagrożeń, chociaż wydają się mało realne. Obecnie budujemy odpowiednie procedury, ale na podstawie tego, co się stało. Chodzi natomiast o to, aby uprzedzać błędy, abyśmy byli mądrzy przed szkodą – podsumowują dr hab. Pytasz-Kołodziejczyk i prof. Łach.

W opracowaniu programu kształcenia interdyscyplinarnych studiów strategicznych uczestniczyli: prof. Wiesław Lach, dr hab. Halina Łach, dr Paweł Pietnoczka, prof. Henryk Stroński, prof. Andrzej Kucner.

Szczegółowe informacje znajdują się na: http://www.uwm.edu.pl/historia/index.php/ogloszenia/1968

Kierunek interdyscyplinarne studia strategiczne będzie też prezentowany podczas Dnia Otwartego na UWM w stoisku Wydziału Humanistytcznego.

W roku akademickim 2019/2020 Uniwersytet Wrmińsko-Mazurski zaoferuje kandydatom na studia 72 kierunki kształcenia na studiach stacjonarnych (filia w Ełku oferuje 3 kierunki).

Małgorzata Hołubowska