Stosunki polsko-niemieckie ćwierć wieku później

Instytut Nauk Politycznych UWM zaprasza na międzynarodową konferencję Stosunki polsko-niemieckie w ćwierćwiecze później (20-22.06).

17 czerwca 2016 r. mija 25. rocznica podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec. Instytut Nauk Politycznych UWM zaprasza w związku z tym do dyskusji wokół stosunków polsko-niemieckich w minionym 25-leciu. Proponowane tematy: wzajemne relacje w polityce, gospodarce, bezpieczeństwo międzynarodowe, nauka, edukacja, sztuka i dziedzictwo kulturowe, kościoły a pojednanie, Polska i Niemcy w Unii Europejskiej, mniejszość niemiecka i mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i w Niemczech, obraz Polski i Niemiec w mediach. INP UWM zaprasza wszystkie środowiska, które chciałyby przedstawić i podzielić się swoim dorobkiem i doświadczeniem ze współpracy bilateralnej w zakresie badań naukowych, projektów badawczych i edukacyjnych oraz innych.

Organizatorzy chcą położyć szczególny nacisk na pokazanie polskiego i niemieckiego dziedzictwa kulturowego w kontekście europejskim. Oczekują prezentacji wyników badań historycznych nad relacjami polsko-niemieckimi, polsko-niemieckimi miejscami pamięci i innymi obszarami współpracy, także tymi, które powinny być podjęte w najbliższej przyszłości. Specjalny panel zostanie poświęcony kompozytorowi Feliksowi Nowowiejskiemu.

Organizatorzy zapraszają także polskie środowiska żyjące i działające poza granicami kraju do podzielenia się swoimi doświadczeniami i wynikami badań naukowych dotyczących stosunków polsko-niemieckich. Spotkanie będzie też okazją do wymiany doświadczeń z różnych miejsc w Europie i na świecie.

Szczegóły: http://www.uwm.edu.pl/inp/index.php/zaproszenie