Staże i szkolenia praktyczne

Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza naukowców regionalnych jednostek naukowych i uczelni  do udziału w stażach i szkoleniach praktycznych w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur.

Rekrutacja w ramach II tury naboru na staże i szkolenia praktyczne potrwa  od  24  marca 2014 r. do 18 kwietnia 2014 r.

 

Realizacja:   staże w okresie od września 2014 r, do maks. końca lutego 2015 r., 

         szkolenia praktyczne w okresie od czerwca 2014 r. do maks. końca listopada 2014 r.

Wymierną korzyścią staży będzie wypracowanie przez każdego stażystę propozycji innowacyjnego rozwiązania zgodnego z potrzebami regionalnych MŚP przyjmujących naukowców na staże.

Staże naukowców jednostek naukowych i uczelni Warmii i Mazur w regionalnych MŚP będą trwały 

od 3 do maks. 6 m-cy (ogółem 504 godziny).

 

Stażyści przed rozpoczęciem stażu będą mieli także okazję odbycia w przedsiębiorstwie, w którym będzie realizowany przez nich staż 2-dniowego szkolenia, które w sposób praktyczny przygotuje ich do efektywnej realizacji indywidualnych planów staży.

W ramach udziału w projekcie każdemu stażyście zostanie zapewnione wsparcie organizacyjno-merytoryczne opiekuna w przedsiębiorstwie przyjmującym na staż oraz dodatek stażowy za cały okres stażu w wysokości 9 046,80 zł.

Opiekun stażu (pracownik firmy, w którym odbywa się staż) otrzymuje wynagrodzenie w wysokości: 

2 261,70 zł.

 

Szkolenie prowadzi wybrany pracownik firmy, który za przeprowadzenie szkolenia otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1 600,00 zł.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stażu i szkolenia praktycznego jest rejestracja do udziału w projekcie oraz złożenie, przez skojarzone pary naukowiec – przedsiębiorstwo przyjmujące na staż, w terminie do 18 kwietnia 2014 r. 

Więcej informacji o zasadach rekrutacji oraz warunkach odbywania i rozliczania staży i szkoleń praktycznych w Regulaminie pobierz  oraz na stronie CIiTT (w zakładce „STAŻE  EDYCJA II)

Pytania: tel. 89 523 41 60, e-mail: ewa.klos@uwm.edu.pl

w kategorii