W Starej Kotłowni o innowacjach i funduszach

UWM, innowacje, spotkanie z wiceministrem Dardzińskim
Aż 150 osób wzięło udział w spotkaniu informacyjnym poświęconym wsparciu funduszy europejskich dla małych i średnich firm, które odbyło się w Starej Kotłowni. W spotkaniu uczestniczył wiceminister dr Piotr Dardziński.

Odbywające się 9 listopada w Starej Kotłowni spotkanie informacyjne „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z funduszy europejskich” było pierwszym z 3 tego typu wydarzeń zaplanowanych w kraju przez ich inicjatora - Ministerstwo Rozwoju (Olsztyn, Rzeszów i Poznań). Jego celem było przedstawienie kompleksowej oferty centralnych i regionalnych instytucji zajmujących się finansowaniem z funduszy unijnych projektów oraz wsparciem innowacyjnych rozwiązań w MŚP.

Ofertę centralną prezentowali eksperci Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banu Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Krajowego Punktu Kontaktowy Programów Badawczych UE/ TOP 500 Innovators, Krajowy Punkt Kontaktowe Instrumentów Finansowych UE. Natomiast ofertę regionalną przedstawiały: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz wydziały UWM - Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauk Technicznych i Medycyny Weterynaryjnej.

Uczestnicy spotkania (w 80% przedstawiciele gospodarki) mieli następnie możliwość zadawania ekspertom z tych instytucji szczegółowych pytań. W Starej Kotłowni zlokalizowanych zostało 15 stoisk wystawienniczo-informacyjnych, w tym właśnie wydziałowych. Dwukrotnie większa liczba przedsiębiorstw, które zapisały się na listę rezerwową oglądała transmisję on-line na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Podsumowaniem tego wydarzenia było spotkanie z dr. Piotrem Dardzińskim - wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Minister Dardziński przedstawił główne wątki przygotowywanej przez ministerstwo nowej ustawy o szkolnictwie wyższym tzw. ustawy 2.0. Ma to być prawo tworzone od podstaw, a nie nowelizacja istniejących zapisów. Projekt ustawy powstaje w drodze konkursu i przygotowują go 3 zespoły: ds. uczelni publicznych, ds. niepublicznych i ds. NGO. Ministerstwo odstąpiło od pomysłu tworzenia uniwersytetów flagowych, ale jest za specjalizacją uczelni. Zakłada także wzrost nakładów państwa na szkolnictwo wyższe i naukę. Według ministra Dardzińskiego nowy algorytm naliczania dotacji dla szkół wyższych będzie korzystny dla tych uczelni, które będą zatrudniać 1 pracownika naukowego na 12 studentów. Ministerstwo w ten m.in. sposób chce wpływać na jakość kształcenia studentów. Wiele razy minister podkreślał, że nowe prawo będzie preferować i wspierać działania uczelni zmierzające do powiązania badań z gospodarką, zwiększenia aktywności uczonych w zakładaniu własnych firm. Zapowiedział także powstanie 2 nowych agend: Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, która będzie wspierać i koordynować wyjazdy zagraniczne naukowców i studentów oraz Narodowego Instytutu Technologicznego, który zajmie się transferem wiedzy z nauki do gospodarki.

Przedstawicieli UWM na spotkaniu z wiceministrem Dardzińskim interesowały głównie kwestie związane z finansowaniem. Dr hab. Adam Lipiński - dziekan WNT pytał, czy wydziały prowadzące kształcenie dualne będą mogły liczyć na dodatkowe finasowanie ze strony MNiSW.

Natomiast przedstawiciele Wydziału Sztuki - prof. Benedykt Błoński – dziekan i prof. Leszek Szarzyński – dyrektor Instytutu Muzyki zwracali uwagę ministra na to, że obecnie wydziały sztuki na uniwersytetach mają zamkniętą drogę do konkursów NCN i NCBR oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W związku z tym nie mają szans na pozyskiwanie funduszy. Apelowali, zatem, aby nowe prawo uzdrowiło tę sytuację.

Spotkanie na zlecenie MR zorganizowało Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM. Niedawno Minister Rozwoju przyznał CIiTT akredytację do świadczenia usług doradczych dla biznesu w zakresie opiniowania pod kątem innowacyjności inwestycji planowanych z funduszy europejskich.

lek

w kategorii