Stanowisko Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie potępienia aktu agresji wobec niepodległej Ukrainy oraz solidarności z Narodem Ukraińskim

rektor UWM na tle flagi Ukrainy
Federacja Rosyjska łamiąc wszelkie normy prawa międzynarodowego, dokonała zbrojnej agresji na niepodległą Ukrainę.

Ten zbrodniczy akt jest kontynuacją wcześniejszych wrogich działań, takich jak zajęcie Krymu oraz utworzenie na terytorium Ukrainy marionetkowych, samozwańczych Republik Ługańskiej i Donieckiej. Ta imperialna polityka realizowana za pomocą narzędzi militarnych stanowi poważne zagrożenie również dla innych krajów naszego regiony, a w dalszej perspektywie również dla ukształtowanego porządku światowego. Wywołana przez Rosję wojna pozbawia życia niewinnych ludzi na Ukrainie, już destabilizuje międzynarodowe stosunki ekonomiczne, wywołując poważne zagrożenie obniżenia warunków życia milionów ludzi, a w przyszłości może też spowodować skutki w katastrofalnej skali.

W obliczu nieszczęść, które już są udziałem mieszkańców Ukrainy i rysujących się tragicznych perspektyw, w imieniu społeczności akademickiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec działań Rosji. Jesteśmy Uniwersytetem, który prowadzi współpracę z ponad stu trzydziestoma zagranicznymi uczelniami, w tym z wieloma rosyjskimi i ukraińskimi. Chcielibyśmy te, przez lata wypracowane, relacje utrzymać i rozwijać, w duchu poszanowania najważniejszych wartości, takich jak pokój i wolność. Wspomniana agresja praktycznie to uniemożliwia. Żyjemy i pracujemy w regionie, w którym mieszka wielotysięczna społeczność ukraińska, z którą wspólnie rozwijamy Warmię i Mazury. Sprawia to, że czujemy się szczególnie zobowiązani do wyrażenia solidarności i zadeklarowania wszelkiego możliwego wsparcia dla Narodu Ukraińskiego.

Wyrażamy też poparcie dla zdecydowanych działań społeczności międzynarodowej i władz Rzeczypospolitej Polskiej, które mają na celu powstrzymanie wojny i ukaranie agresora. Wojna jest zawsze najgorszym, co może się wydarzyć, nie leży w interesie ani Rosjan, ani Ukraińców, ani obywateli jakiegokolwiek innego kraju. Wyrażamy wiarę w zwycięstwo rozsądku nad awanturnictwem, prawa nad bezprawiem i przyzwoitości nad butą, arogancją i brakiem szacunku dla wolności państw i pokoju na świecie.

Olsztyn, 25 lutego 2022 r.

 

 

 

w kategorii