Środowisko a zdrowie człowieka

Wydział Prawa i Administracji zaprasza na konferencję Wpływ środowiska na życie i zdrowie człowieka.

Konferencja odbędzie się w dniach 10-11 października. Obrady toczyć się będą w Centrum konferencyjnym UWM (ul. Oczapowskiego). Uroczyste otwarcie obrad: 10 października (czwartek) o godz. 9.00.

Organizatorzy: Katedra Prawa Karnego Wykonawczego i Psychologii Sądowej WPiA

Współorganizatorzy: Uniwersytet w Białymstoku, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Patronat honorowy: Henryk Kowalczyk, minister środowiska

W 2020 r. w Wydawnictwie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zostanie wydana monografia naukowa pt. „Człowiek i środowisko” pod redakcją naukową prof. Ryszarda Góreckiego, rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Szczegółowy program: http://wpia.uwm.edu.pl/konferencje