Spotkanie z Kulturą Głuchych

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM zaprasza społeczność akademicką na spotkanie z Kulturą Głuchych.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie od 2015 roku realizuje działania związane z kształceniem oraz wsparciem osób Głuchych i słabosłyszących studiujących na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. W ramach kolejnej inicjatywy serdecznie zapraszamy społeczność akademicką UWM na spotkanie z Kulturą Głuchych.
Spotkanie poświęcone będzie tematowi świata nieznanego osobom słyszącym. Zaprezentowane zostaną doświadczenia osób kulturowo Głuchych. Chcąc przełamać stereotypy myślenia związane z osobami Głuchymi zapraszamy 23 maja 2019r. o godz. 17:00 do Biblioteki Uniwersyteckiej sala 307 – III piętro.

Spotkanie poprowadzi Małgorzata Mickiewicz – pracownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych – Kształcenie osób Głuchych i słabosłyszących. Osoba reprezentująca społeczność osób Głuchych, propagująca kulturę Głuchych, lektor Polskiego Języka Migowego. Spotkanie będzie tłumaczone z języka migowego na język polski.

Formularz zgłoszeniowy

w kategorii