Spotkanie Konsorcjum POLFAR

W „Starej Kotłowni" odbędzie się spotkanie inicjujące budowę trzech polskich stacji europejskiego interferometru radiowego LOFAR.

W Centrum Edukacji Technologicznej „Stara Kotłownia" (Kortowo, ul. R. Prawocheńskiego 9) odbędzie się 11 czerwca (środa) o godz. 12.00 spotkanie inicjujące budowę trzech polskich stacji europejskiego interferometru radiowego LOFAR, w tym jednej w stacji doświadczalnej w Bałdach pod Olsztynem, należącej do UWM.

Spotkanie jest efektem podpisaniem umowy pomiędzy Konsorcjum POLFAR a AstroTec Holding B.V. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele wszystkich jednostek naukowych tworzących Konsorcjum POLFAR: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie, Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego PIONIER w Poznaniu oraz twórcy interferometru radiowego LOFAR z Holenderskiego Instytutu Radioastronomii ASTRON na czele z dr RenéVermeulen – dyrektorem Departamentu Obserwacji Radiowych oraz dr Ronaldem G.B. Halfwerk – dyrektorem AstroTec Holding B.V.

W trakcie spotkania zostaną omówione plany budowy trzech polskich stacji systemu LOFAR: w Łazach, Bałdach oraz Borowcu na lata 2014-2015, aspekty podpisanego kontraktu z AstroTec Holding B.V, plany funkcjonowania polskich stacji w ramach ILT ( the International LOFAR Telescope ) oraz przewidziana jest wizyta w Bałdach.

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM to liczący się w świecie ośrodek badawczy w zakresie geodezji satelitarnej. Tu znajduje się główne centrum obliczeniowe do tworzenia globalnych map stanu ziemskiej jonosfery IGS (w obserwatorum wydziałowym w Lamkówku pod Olsztynem). Obserwatorium jest placówką naukową Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM. Naukowcy z UWM oceniają wyniki analiz stanu jonosfery dostarczone m.in. przez NASA (USA), ESA (Europejska Agencja Kosmiczna - europejski odpowiednik NASA), czy Instytut Astronomiczny Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria).

LOFAR to unikatowe narzędzie radioastronomiczne, będzie pracować w zakresie bardzo niskich częstotliwości (10 - 240 MHz), bardzo słabo dotąd zbadanym przez radioastronomów. Instrument ten umożliwi badania obiektów wczesnego Wszechświata (np. świecących radiowo obłoków wodorowych i protogalaktyk), a także studiowanie ewolucji galaktyk, ich gromad oraz radiogalaktyk i kwazarów. LOFAR umożliwi także poznanie własności cząstek promieniowania kosmicznego, aktywności słonecznej, promieniowania radiowego planet, jak i właściwości plazmy okołoziemskiej. Pozwoli również na badania szerokiej klasy obiektów astronomicznych wykazujących rozbłyski, jak np. okolice czarnych dziur czy gwiazd neutronowych w układach podwójnych. Wszystkie te programy stanowią unikatowe laboratorium plazmy kosmicznej w warunkach nieosiągalnych w ziemskich laboratoriach.

w kategorii