Spotkanie z prof. dr. Hansem-Gertem Pötteringiem

Hans-Gert Pöttering, doktor h.c. UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na spotkanie autorskie i promocję książki prof. dr. Hansa-Gerta Pötteringa – doktora honoris causa UWM. Spotkanie odbędzie się 18 stycznia (środa) o godz. 11 w Starej Kotłowni (ul. Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 9) sala 102.

Spotkanie odbywa się z okazji polskiego wydania wspomnień Hansa-Gerta Poetteringa pt. „Na szczęście jesteśmy zjednoczeni. Moja europejska droga”. Na miejscu będzie możliwość zdobycia autografu autora i nabycia książki. Wstęp do spotkania wygłosi prof. Arkadiusz Żukowski - dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM.

Prof. dr Hans-Gert Pöttering (*1945) jest jedynym posłem, który w sposób ciągły jest członkiem Parlamentu Europejskiego od pierwszych bezpośrednich wyborów w 1979 r. Piastował w nim stanowiska kierownicze, takie jak: przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej (1999-2007) i przewodniczący Parlamentu (2007-2009). Przez te wszystkie lata towarzyszył i przyczynił się do sukcesu tego głównego europejskiego organu ustawodawczego i Unii Europejskiej. Polityk, który dorastał w Bersenbrück (pow. Osnabrück Dolna Saksonia, powiecie partnerskim powiatu olsztyńskiego) w swojej autobiografii, przypomina początki prac parlamentarnych i przezwyciężania wydawałoby się beznadziejnych kryzysów. Opisuje reakcje posłów na upadek komunizmu i zjednoczenie Niemiec, czyli wydarzeń, które głęboko zmieniły ramy polityki europejskiej. Jako lider Parlamentu Europejskiego uczestniczył w rozszerzeniu Unii Europejskiej na kraje północy, południa i wschodu, a także - w rozwoju instytucji europejskich poprzez traktaty z Maastricht, Amsterdamu, Nicei i Lizbony. Droga Pötteringa w polityce europejskiej i jego spojrzenie na europejskie związki odzwierciedlają jego zaufanie do tego, że Europa poradzi sobie z obecnymi i przyszłymi wyzwaniami.

Z jego inicjatywy w  Brukseli w Parlamencie Europejskim powstał Dom Historii Europejskiej. Prof. dr Hans-Gert Pöttering jest obecnie przewodniczącym Fundacji Konrada Adenauera.

lek

w kategorii