Spotkanie autorskie

Zapraszamy na promocję książki „O wiatrakach Warmii i Mazur oraz o młynarzu z daleka…". Jej autorkami są absolwentki UWM Wiesława Chodkowska oraz Monika Sabljak-Olędzka.

Spotkanie autorskie odbędzie się w 23 marca 2017 r. (czwartek), o godz. 17:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM (ul. Oczapowskiego 12b, sala 116 - 1 piętro). Jego organizatorami są Biblioteka Uniwersytecka UWM oraz Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku.

Młyny wietrzne nazywane wiatrakami, niegdyś związanie integralnie z krajobrazem wsi, pozostawione czasowi odchodzą w zapomnienie. Po 1945 roku na terenie Warmii i Mazur ustalono istnienie 111 wiatraków. Do dziś zachowało się tylko 17, z tego 4 można zobaczyć w Muzeum Budownictwa Ludowego - Parku Etnograficznym w Olsztynku. Wraz z budowlami zanika myśl techniczna, której tradycje sięgają co najmniej średniowiecza. Jest ona elementem podlegającego ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W obawie, że w ciągu najbliższych dekad wiatraki przestaną istnieć zupełnie, pragniemy zwrócić uwagę na konieczność ochrony tych, które jeszcze zostały.

W książce pokrótce omówiono historię młynarstwa wietrznego, przedstawiono typy wiatraków: „koźlaki", „holendry" i „paltraki", ukazano ich obecny stan zachowania w regionie. Publikację wzbogaca relacja Stefana Niziołka, który sporą część swego dzieciństwa spędził, obserwując pracujący wiatrak.

w kategorii