Dr Sobieski z nagrodą PAN

Dr hab. inż. Wojciech Sobieski, prof. UWM z Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Nauk Technicznych dostał nagrodę Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk.

Dr hab. inż. Wojciech Sobieski jest jednym z 6 laureatów tegorocznej nagrody Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

„Cieszę się, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski tworzy atmosferę sprzyjającą powstawaniu tak dobrych prac naukowych” - czytamy w liście prof. Mariana Kaźmierkowskiego, dziekana IV wydziału do prof. Ryszarda Góreckiego, rektora UWM.

PAN przyznała kortowskiemu naukowcowi nagrodę za cykl artykułów poświęconych numerycznemu modelowanie złóż fluidalnych. Co to są złoża fluidalne?

- To zawiesina cząstek ciała stałego w strumieniu gazu płynącym z dołu do góry.  Cząstki w tym stanie znajdują się w ciągłym ruchu, sprawiając wrażenie wrzącej cieczy. Proces ten nazywa się fluidyzacją. Zjawisko fluidyzacji wykorzystuje się do prowadzenia procesów technologicznych wymagających szybkiej wymiany ciepła lub masy, takich jak: spalanie miału węglowego w elektrowniach i elektrociepłowniach w kotłach fluidalnych, spalanie rud siarki przy produkcji kwasu siarkowego, suszenie sypkich półproduktów spożywczych, np. cukru i mąki, czy też nakładanie powłok na tabletki w przemyśle farmaceutycznym. Oczywiście są też i inne zastosowania.

Dr Sobieski jest jednak teoretykiem i bezpośrednio fluidyzacją się nie zajmuje. Tworzy za to dla kolegów-praktyków modele numeryczne procesów, którymi oni się zajmują . Do czego te modele są im potrzebne?

- Modelowanie numeryczne stosuje się do tworzenia wirtualnych modeli zachowania różnorodnych układów rzeczywistych, w tym przepływowych. Kluczowym aspektem tego modelowania jest odpowiedni, naukowy sposób opisu wszystkich istotnych dla danego przypadku zjawisk fizycznych. Jeszcze nie tak dawno wydawało się uczonym, że modelowanie wirtualne zastąpi wszelkie badania eksperymentalne. Obecnie już wiemy, że nie jest to możliwe i eksperyment zawsze będzie stanowić silną i realną podstawę badań, przynajmniej w naukach technicznych. Mając prawidłowo sporządzony model dowolnego obiektu, możemy go przeanalizować, wybrać najkorzystniejsze warianty i w drodze eksperymentu sprawdzić je. To znacznie skraca proces badawczy, a także pozwala obniżyć znacznie jego koszty poprzez ograniczenie liczby prototypów tworzonych systemów, układów czy urządzeń – wyjaśnia dr Sobieski.

PAN doceniła go szczególnie za to, że w swych artykułach opisał własne rozwinięcia metod modelowania numerycznego procesów fluidyzacji złóż sypkich oraz przedstawił własną metodę ich analizowania. Po opublikowaniu w fachowych czasopismach naukowych opisane przez niego zagadnienia były gruntownie weryfikowane przez specjalistów i zebrały ich pochlebne komentarze w naukowej prasie.

- Cieszę się z tej nagrody. Moja praca została dostrzeżona i doceniona przez środowisko naukowe, a to jest bardzo miłe i satysfakcjonujące - mówi dr Sobieski.

Na zdj. dr. hab.  W. Sobieski ( z prawej) odbiera gratulacje od prof.  M. Kleibera , prezesa PAN (4.12. 2013r.)

Dr  hab. inż. Wojciech Sobieski ma 41 lat. Skończył Wydział Mechaniczny ART w Olsztynie. W 2002 r. zdobył stopień doktora nauk technicznych w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, a stopień doktora hab. otrzymał na Politechnice Białostockiej w 2012 r. Żonaty, dwoje dzieci. W wolnych chwilach wędruje, żegluje, pływa kajakiem, gra na gitarze, kolekcjonuje instrumenty muzyczne – najchętniej strunowe i zbiera informacje o regionie. Poza tym interesują go jeszcze komputery, a szczególnie tzw. Wolne Oprogramowanie, które to stara się promować w środowisku akademickim.

lek


 

w kategorii