Sito łowi diamenty

Prof. Małgorzata Darewicz z Wydziału Nauki o Żywności jest jedynym przedstawicielem naszej uczelni w zespołach interdyscyplinarnych oceniających projekty w programach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Juventus Plus i Diamentowy Grant. Jako ekspert ocenia projekty w panelu nauk przyrodniczych.

Zespół zbiera się raz w roku, ponieważ raz w roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkursy o finansowanie projektów badawczych z tych programów.

- W panelu nauk przyrodniczych oceniamy ok. 150 wniosków kierując się wytycznymi ministerstwa zawartymi w specjalnych komunikatach. Z jakich uczelni wpływa najwięcej wniosków? Do programu Juventus Plus - z uniwersytetów Jagiellońskiego, Warszawskiego, instytutów PAN, politechnik Warszawskiej i Wrocławskiej. Z naszej uczelni napływają pojedyncze wnioski. Niestety, jak dotąd tylko 3 uzyskały finansowanie – mówi prof. Darewicz.

Program Juventus Plus jest adresowany do młodych naukowców w wieku poniżej 35 lat. Eksperci przy ocenie biorą pod uwagę opublikowane lub przyjęte do druku publikacje w czasopismach posiadających IF. Wnioskodawca musi być pierwszym autorem lub autorem korespondującym.

- Niestety, nasi młodzi naukowcy zbyt rzadko publikują w czasopismach ze znaczącym IF i nie przechodzą w konkursie. Radziłabym im, aby odważyli się na publikowanie wyników badań w czasopismach z wyższej półki, bo nawet krytyczna recenzja z takiego czasopisma pozwala ulepszyć publikację, a nawet ukierunkować badania. Myślę, że na moim macierzystym wydziale młodzi naukowcy coraz częściej mogą się na takie publikacje odważyć – twierdzi prof. Darewicz.

Prof. Darewicz jest także ekspertem oceniającym w programie Diamentowy Grant. To program skierowany do wybitnie uzdolnionych studentów.

– Jesteśmy sitem łowiącym diamenty. Program ma za zadanie wyłuskiwać tych najzdolniejszych już na etapie studiów. Są to studenci po III roku, mający już publikacje w liczących się czasopismach, aktywni członkowie kół naukowych. Poprzeczka tu została ustawiona wysoko. Aplikujący muszą wykazać się udziałem w konferencjach naukowych, odbytymi stażami - uzupełnia prof. Darewicz

mah

w kategorii