Siedem mln zł - to dopiero preludium

badania laboratoryjne
To już pewne: prawie 7 mln zł na badania naukowe trafi na UWM. To efekt tego, że nasza uczelnia zdobyła ostatnio 19 grantów. Wynik roku 2016 może jednak być jeszcze lepszy.

W pierwszym półroczu 2016 r. pracownicy naukowi UWM złożyli do krajowych instytucji finansujących badania naukowe 113 wniosków o granty. Finansowanie otrzymało 19 grantów z 6 wydziałów na sumę ponad 6,8 mln zł. Najwięcej grantów zdobyli naukowcy z Wydziału Nauk o Środowisku – 6, na łączną kwotę 3,7 mln zł (54% wszystkich środków). Po jednym grancie przyznały programy Preludium i Sonata, resztę –program Opus.

Bardzo dobrze wypadł także Wydział Biologii i Biotechnologii – również 6 grantów. Łączna kwota, którą otrzymają ich realizatorzy to 2,4 mln zł. 3 granty finansuje program Opus i tyle samo – Preludium.

Trzy granty (wszystkie z Preludium) na 326 tys. zł zdobył Wydział Nauki o Żywności, 2 – Wydział Bioinżynierii Zwierząt (Preludium) na 190 tys. zł. Po jednym grancie zdobyli naukowcy z wydziałów: Medycyny Weterynaryjnej (ok. 100 tys. z ł z Preludium), Humanistycznego (ok. 73 tys. zł z Preludium).

Kierownikami aż 10 projektów, które otrzymały finansowanie są młodzi pracownicy nauki – magistrzy. Nie są to duże dotacje – od 73 do ok.150 tys. zł. 2 projekty firmują profesorowie. Te 2 granty to w sumie 2,6 mln zł. Pozostałymi kierują doktorzy lub doktorzy habilitowani.

Prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor UWM ds. nauki jest zadowolony z wyników osiągniętych w konkursach naukowych, które dały pracownikom UWM granty na badania.

- Nasza skuteczność w pozyskiwaniu grantów wynosi 17% i jak wskazują obserwacje - rośnie. To dobry prognostyk. Cieszy mnie jeszcze to, że coraz śmielej po granty sięgają młodzi pracownicy nauki. Wynik roku 2016 już teraz niezły, może być jeszcze lepszy. Czekamy bowiem na rozstrzygnięcie konkursów z drugiej połowy minionego rok – dodaje prof. Jaroszewski.

lek

w kategorii