Seminarium „Współpraca Polska-Wschód”

logo jubileuszowe
Olsztyński Oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód zaprasza na seminarium „Współpraca Polska-Wschód”.

Spotkanie odbędzie się 17 stycznia (środa) o godz. 13.15 w Sali posiedzeń rady Wydziału Humanistycznego w budynku Centrum Nauk Humanistycznych.

Seminarium organizowane jest z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia stowarzyszenia. Współorganizatorem seminarium jest Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM.

Stowarzyszenie to organizacja pozarządowa, której głównym celem jest budowanie i rozwijanie dobrosąsiedzkich stosunków z naszymi sąsiadami zza wschodniej granicy w oparciu o najlepsze tradycje wzajemnego poszanowania. Skupia się na promowaniu polskiej kultury, tradycji i sztuki za granicą, przy jednoczesnym propagowaniu dziedzictwa kulturowego naszych sąsiadów na terenie Polski.

w kategorii