Seminarium Rady Młodych Naukowców

Rada Młodych Naukowców oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zapraszają na seminarium Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce.

 

Seminarium odbędzie się 6 listopada (środa) o godz. 11:00 w Centrum Nauk Humanistycznych UWM, ul. Kurta Obitza 1, Aula Dietrichów. Seminaria Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce to cykl spotkań z młodymi uczonymi, realizowany z inicjatywy Rady Młodych Naukowców, przy współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowym Punktem Kontaktowym pod patronatem honorowym minister prof. Barbary Kudryckiej. Celem spotkań jest zaprezentowanie przez przedstawicieli MNiSW, NCN, NCBiR oraz KPK aktualnie oferowanych programów oraz zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy. W programie przewidziano dyskusję oraz wymianę doświadczeń. Rada Młodych Naukowców jest organem pomocniczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

w kategorii