Samorząd województwa ponownie wsparł Akademię Biznesu UWM

marszałek i prorektor podpisują umowę
Już po raz czwarty samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wsparł finansowo Akademię Biznesu UWM. Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 kwietnia Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa i prof. Paweł Wysocki, prorektor UWM ds. kształcenia.

UWM na kontynuowanie Akademii Biznesu otrzyma w tym roku 270 tys. zł. Podpisana dziś umowa to dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł. To już czwarte tak duże wsparcie samorządu województwa.

- Jesteśmy za to bardzo wdzięczni samorządowi. Dzięki niemu nasza inicjatywa może profesjonalnie działać, a studenci i doktoranci mogą kształcić się bezpłatnie - zapewnia prof. Bogdan Włodarczyk, dyrektor Akademii. - Akademia Biznesu to już małe środowisko skupiające młodych, ambitnych i przedsiębiorczych ludzi z naszego regionu. Kumuluje ich energię, tworzy klimat dla pomysłów, buduje przyjaźnie i związki biznesowe. Śledzimy losy naszych absolwentów i wiemy, że bardzo wielu z nich po zakończeniu Akademii realizuje powstałe na niej pomysły, zakłada firmy czy to samodzielne, czy z rodzicami, a więc przyczynia się do rozwoju naszego regionu – dodaje prof. Bogdan Włodarczyk.

Dotacja samorządu to poważne wsparcie finansowe. Pokrywa większość rocznych kosztów funkcjonowania Akademii. Samorząd województwa udzielał UWM dotacji celowej w latach 2018, 2019 i 2020.

- Współfinansujemy tę inicjatywę od 4 lat, w kwocie przekraczającej obecnie 1,2 mln zł – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. - Są to działania innowacyjne w skali kraju, gdyż ta forma edukacji ukierunkowana jest na kształtowanie proaktywnej, przedsiębiorczej postawy, opartej na wiedzy na temat odpowiedzialnego budowania silnej marki firmy, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dla naszego regionu ma to wymierny efekt w postaci start-upów i nowych firm, które bardzo dobrze radzą sobie na rynku - dodaje Gustaw Marek Brzezin.

Akademia Biznesu to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Jest to międzywydziałowa jednostka, która uczy swych studentów przedsiębiorczości, zarządzania zespołami pracowniczymi i umiejętności komercyjnego wykorzystania zdobytej wiedzy. Jest wzorowana na wiodących placówkach skandynawskich, które najlepiej łączą naukę ze środowiskiem biznesu.

Dla kogo jest ta szkoła? Dla studentów studiów I stopnia, którzy ukończyli II semestr, studentów studiów II stopnia i doktorantów UWM oraz PAN.

Zajęcia odbywają się w Kortowie w Starej Kotłowni, gdzie Akademia ma swą siedzibę, oraz we współpracujących z nią firmach. Wykładowcami są nauczyciele akademiccy oraz odnoszący sukcesy przedstawiciele biznesu, kadra kierownicza i właściciele przedsiębiorstw. Dodatkowo słuchacze Akademii otrzymują wsparcie mentorów i doradców-praktyków, którzy pomagają im opracować podstawy własnych start-upów lub przygotują do pełnienia funkcji menedżerskich. Poza tym Akademia współpracuje z Olszyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym i uniwersyteckim Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Akademia zrywa z tradycyjnym podziałem na wykłady, ćwiczenia i praktyki, zastępując je warsztatami, spotkaniami z ludźmi biznesu, rozwiązywaniem problemów rynkowych i tworzeniem własnego modelu biznesu. Jednym ze sposobów uczenia się w niej jest np. gra symulacyjna związana z własną firmą. Słuchaczy jest zawsze tylko 30. Z każdym nauczyciele pracują indywidualnie.

W tym roku Akademii zwiększa także rolę kształcenia tzw. umiejętności miękkich, które przez pandemię i pracę zdalną osłabły, a których znaczenie przedstawiciele biznesu coraz bardziej doceniają – mówi prof. Włodarczyk.

Nauka w Akademii Biznesu UWM trwa 2 semestry i jest bezpłatna. Najbliższy nabór do piątej edycji rozpocznie się we wrześniu.

lek