Samorząd studencki: nowe plany i wyzwania

samorząd studencki pozuje w sali senatu
Propagowanie różnych działań, które zwiększą integrację studentów naruszoną zdalnym trybem nauczania i większa troska o środowisko naturalne Kortowa - to niektóre z zadań odmłodzonego samorządu studenckiego UWM.

Dwudziestego dziewiątego października odbyły się wybory uzupełniające do RUSS na kadencję 2020-2022. W wyniku głosowania zaakceptowano proponowany skład prezydium, które w obecnym roku akademickim będzie kierowało działaniami samorządu studenckiego. Prezentuje się ono następująco: przewodniczący - Piotr Wałejko, wiceprzewodniczący - Maciej Sikorski i Aleksandra Siwiecka. Członkami prezydium zostali: Agata Kordalska i Joanna Andrzejewska, sekretarzem - Fabian Miszewski. Funkcję rzecznika prasowego objął Mateusz Kowalski. W tym gronie nowe są 3 osoby: Agata Kordalska, Joanna Andrzejewska i Fabian Miszewski.

Przeprowadzono również wybory do Komisji rewizyjnej RUSS oraz Senatu UWM. W wyniku głosowania nowym członkiem Komisji rewizyjnej został Kamil Chalamoński, a członkinią Senatu - Margarita Khoperia.

- Przed nami rok pełen wyzwań, ale jesteśmy przekonani, że współpraca i chęć działania wszystkich członków samorządu studenckiego poskutkuje wieloma wartościowymi działaniami – zapowiada Piotr Wałejko, przewodniczący.

Jakie to działania - dopowiada Mateusz Kowalski, rzecznik prasowy RUSS.

- W pierwszym rzędzie chcemy kontynuować działania, które od lat realizuje samorząd studencki UWM. Należy do niech m.in. Kortowski Mikołaj. To nasza coroczna akcja charytatywna na rzecz jakiegoś studenta w potrzebie. Kolejnym działanie będzie plebiscyt Belfer na najlepszego nauczyciela akademickiego. Dążymy także do tego, żeby nasza Kortowiada odbyła się w sposób normalny, jak za czasów przed pandemią. Ale tutaj wiele będzie zależeć od warunków sanitarnych. Od nich uzależnione są także nasze 2 kolejne działania – Kulturalny student i Kortowo na sportowo. Chcemy je jeszcze bardziej spopularyzować, mamy plan, jak to zrobić tylko nie wiemy, czy warunki pozwolą. Na pewno jednak wyjdziemy szeroko z nową akcją dotyczącą kortowskiego środowiska – zarówno społecznego, jak i naturalnego. Jeśli chodzi o środowisko społeczne - chcemy propagować różne działania, które zwiększą integrację studentów naruszoną zdalnym trybem nauczania. Jeśli zaś chodzi o środowisko naturalne - będziemy się starać wzmocnić w studentach postawy proekologiczne, jak choćby zachęcać ich, aby nie śmiecili – relacjonuje Mateusz Kowalski.

Kadencja obecnego samorządu potrwa do października 2022 r.

Lek, fot. Wojciech Fabiszewski

w kategorii