Prof. Ryszard Górecki – liderem zarządzania uczelnią

Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM, został laureatem ogólnopolskiego prestiżowego konkursu Lumen 2015. Odebrał nagrodę w najważniejszej kategorii: lider zarządzania uczelnią.

Lumen – to konkurs ogłoszony przez Fundację Edukacyjną Perspektywy oraz międzynarodową firmę doradczą PCG Polska dla rektorów i menedżerów uczelni. Obejmuje 5 kategorii: lider zarządzania uczelnią, innowacyjność, współpraca z otoczeniem, infrastruktura oraz umiędzynarodowienie.

Na konkurs nadesłano 160 zgłoszeń z 65 uczelni. Zostały one ocenione przez kapitułę złożoną z uznanych postaci ze świata szkolnictwa wyższego, nauki i biznesu, której przewodniczy prof. Michał Kleiber. Rektor UWM, prof. Ryszard Górecki został laureatem w najważniejszej kategorii: lider zarządzania uczelnią. Kapituła konkursu postanowiła nie wybierać jednego laureata, lecz równorzędne nagrody przyznać 6 osobom.

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego otrzymał tytuł lidera zarządzania uczelnią m.in. za rozbudowę UWM, w tym powołanie Wydziału Nauk Medycznych. Nagradzając prof. R. Góreckiego kapituła konkursu wzięła pod uwagę m.in. to: że jako twórca uniwersytetu i jako jego pierwszy rektor dokonał udanej integracji 3 uczelni, które uniwersytet współtworzyły; że przygotował i wdraża Program Rozwoju UWM w latach 2012-20, dzięki któremu uczelnia spłaciła 55 mln zł kredytów w ciągu 3 lat i 2015 r. zakończy już na plusie; że jest inicjatorem dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb regionu; że jest twórcą i realizatorem pierwszego w Polsce projektu Green University (termomodernizacja wielu obiektów, oszczędności energetyczne, produkcja zielonej energii, solary na akademikach, elektrownia wodna w Łęguckim Młynie, kształcenie na kierunkach związanych z odnawialnymi źródłami energii).

W tej samej kategorii laureatami konkursu zostali również: prof. Henryk Krawczyk - rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Paweł Górski - rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Małgorzata Wróblewska - dyrektor generalna Uniwersytetu SWPS, prof. Janusz Moryś - rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. Witold T. Bielecki - rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Ogłoszenie laureatów konkursu odbyło się 23 listopada w Warszawie. Towarzyszyła mu pierwsza w Polsce Konferencja Liderów Zarządzania Uczelnią. Podczas tej konferencji prof. Ryszard Górecki został poproszony o prowadzenie sesji pt. Jak skutecznie zwiększać efektywność finansową i organizacyjną uczelni. Doświadczenia polskie i europejskie. Na tej sesji wygłosił także wykład pt.: Konsolidacja uczelni publicznych – doświadczenia UWM, rekomendacje dla polskich szkół wyższych.

Patronat nad konkursem Lumen objęli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Komisja Akredytacyjna oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Dwa dni wcześniej – 21 listopada w Mikołajkach prof. Ryszard Górecki odebrał inną nagrodę - statuetkę „Osobowość roku Warmii i Mazur” - przyznaną przez czasopismo „Osobowość i Sukcesy”. Rektor UWM otrzymał nagrodę w kategorii nauka. O jej przyznaniu zadecydowały, podobnie jak w konkursie Lumen, osiągniecia rektora na polu zarządzania uczelnią.

lek

 

 

w kategorii