Rusza kolejna edycja Legii Akademickiej

Na UWM rozpoczyna się kolejna edycja Legii Akademickiej. Spotkanie informacyjne z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej odbędzie się 24 stycznia o godzinie 13.15 na Wydziale Humanistycznym w Auli Dietrichów.

Legia Akademicka, czyli program edukacji wojskowej studentów rusza na Uniwersytecie od drugiego semestru. Jest to kontynuacja zapoczątkowanego w ubiegłym roku pilotażowego projektu Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do programu przystąpić będzie mógł student studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, który posiada obywatelstwo polskie.

W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w części teoretycznej, obejmującej przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej, realizowane w semestrze letnim do 15 maja.

W ramach czelni program będzie obejmował 30 godzin zajęć teoretycznych. Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów. Po zaliczeniu teorii student ma możliwość odbycia części praktycznej w okresie wakacji w wytypowanych ośrodkach szkolenia wojskowego. Praktyczny moduł szkolenia wojskowego kończy się mianowaniem na stopień kaprala.

Zajęcia w ramach Legii Akademickiej będą zajęciami dodatkowymi. Zajęcia będą prowadzić merytorycznie przygotowani wykładowcy z kierunku wojskoznawstwo. Wspierać ich będą dodatkowo żołnierze oraz instruktorzy z Ligii Obrony Kraju.

Koordynatorem przedsięwzięcia jest Wydział Humanistyczny, który na swojej stronie internetowej w zakładce Legia Akademicka będzie umieszczał wszystkie informacje związane z tą edukacją wojskową.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w programie Legia Akademicka.

dr hab Wiesław Bolesław Łach, prof. UWM