Rusza IV edycja konkursu Studencki Grant Rektora

Maria Latacz
Studencki Grant Rektora, to specjalny program wspierający najciekawsze i najambitniejsze projekty studenckich kół naukowych. Sfinansowane mogą zostać m.in. prace badawcze, wydarzenia artystyczne, doświadczenia i pokazy naukowe.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie studenckie koła naukowe działające w Uniwersytecie.

Kwalifikacja projektów odbywać się będzie w następujących dziedzinach:

1)      nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki teologiczne

2)      nauki rolnicze, nauki ścisłe i przyrodnicze

3)      nauki inżynieryjno-techniczne

4)      nauki medyczne i nauki o zdrowiu

5)      sztuka

Finansowaniu mogą podlegać projekty konstrukcyjne, badawcze, artystyczne oraz edukacyjne.

Wnioski ocenią eksperci. W ten sposób młodzi badacze zetkną się z wymaganiami, jakie komisje kwalifikujące stawiają przed aplikującymi o „dorosłe” granty z dużych programów badawczych. Eksperci ocenią m.in. innowacyjność, zakres współpracy z organizacjami i firmami oraz interdyscyplinarność projektu. Na ocenę wpłynie również wartość pozyskanych przez koła naukowe środków finansowych i rzeczowych z zewnątrz, wartość projektu dla Uniwersytetu, a także jego wartość promocyjna.

Nabór wniosków trwa do 15 grudnia 2021 roku.

Więcej informacji na stronie http://www.uwm.edu.pl/studenci/kola-naukowe/studencki-grant-rektora-edycja-iv

W ubiegłorocznej 3. edycji finansowanie uzyskały następujące studenckie koła naukowe:

  • Studenckie Koło Patomorfologiczne
  • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biochemii Medycznej
  • Studenckie Koło Naukowe Internistyczno-Kardiologiczne "Naikai-gakusei-kai"
  • Koło Naukowe Patofizjologii
  • Koło Naukowe Technik Obrazowania w Diagnostyce Chorób Małych Zwierząt
  • Koło Naukowe Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych we współpracy z Naukowym Kołem Mikrobiologii NKM
  • Koło Naukowe Diagnostyki Chorób Roślin ZYMOKS.

W ub.r. największe wsparcie otrzymało działające na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Koło Naukowe Technik Obrazowania w Diagnostyce Chorób Małych Zwierząt na realizację projektu "Ocena wpływu wybranych leków prokinetycznych na czas pasażu obsługi endoskopowej przez przewód pokarmowy psów".

Na zdj. Maria Latacz z Międzywydziałowego Koła Naukowego Biochemii Medycznej, która w 3. edycji Studenckiego Grantu Rektora - zdobyła grant na badanie polimorfizmu w genie receptora witaminy D (VDR) u osób ze zdiagnozowanym rakiem jelita grubego. Maria jest studentką 5. r. medycyny. Pobiera stypendium naukowe rektora UWM i stypendium ministra oraz marszałka woj. warmińsko-mazurskiego. Zdobyła ponadto 2 granty naukowe rektora UWM na projekty badawcze i wygrała międzynarodowy konkurs ogłoszony przez Karafast - amerykańską firmę z branży biotechnologicznej.

Maria Latacz
w kategorii