Rozwój z mocnym wsparciem

rektor odbiera symboliczny czek
Dwa i pół tysiąca osób z UWM skorzysta z projektu rozwojowego, na którego realizację UWM otrzymał aż 32,7 mln zł w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Symboliczny czek na tę pokaźną kwotę przekazał prof. Ryszardowi Góreckiemu, rektorowi UWM 13 lutego podczas konferencji prasowej Michał Wypij, doradca ministra nauki i szkolnictwa wyższego. UWM zdobył te pieniądze w konkursie organizowanym w ub. r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na Zintegrowane Programy Rozwoju Uczelni. Konkurs uwzględniał wielkość uczelni. UWM został zakwalifikowany do grupy największych. Z tej grupy pieniądze dostało 10 wnioskodawców.

- Wniosek UWM był jednym z 3 najlepiej przygotowanych w tej grupie. W związku z tym uczelnia otrzymała jedną z największych dotacji – 32,7 mln zł. Budżet całego konkursu wynosi 250 mln zł – poinformował Michał Wypij.

Realizacja projektu, o którego finansowanie wnioskował UWM rozpocznie się w październiku 2018 r. Potrwa 4 lata. Na co uczelnia planuje wydać tak duże pieniądze?

- Głównym celem tego projektu jest umiędzynarodowienie uczelni. W programie udział weźmie ok. 2500 osób, w tym 1300 studentów i doktorantów, 450 nauczycieli akademickich i 700 osób z administracji – informuje prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów UWM.

Program składa się z 5 modułów. Pierwszy z nich dotyczy międzynarodowych programów kształcenia. Na UWM powstaną nowe specjalności w języku angielskim na 3 kierunkach – zarządzanie, informatyka,  technologia żywności i żywienie człowieka. Drugi moduł oferuje certyfikowane kursy, warsztaty, zajęcia z pracodawcami oraz wizyty studyjne dla studentów różnych kierunków. Np. studenci leśnictwa będą mogli wziąć udział w kursie na operatora harvestera. Studenci medycyny weterynaryjnej wezmą udział w warsztatach zorganizowanych przez specjalistów z zagranicy, które będą dotyczyć m.in. chirurgii koni, kardiologii i neurologii weterynaryjnej.

Trzeci moduł to programy stażowe dla studentów Wydziału Nauki o Żywności, Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa i Wydziału Nauk o Środowisku. Studenci nie tylko odbędą staże u pracodawców w Polsce i za granicą, ale również otrzymają za nie wynagrodzenie. Program przewiduje także interdyscyplinarne studia doktoranckie na kierunku biologia prowadzone w języku angielskim. Doktoranci otrzymają wysokie stypendia, finansowanie 2 konferencji o zasięgu międzynarodowym oraz szkół letnich.

Ostatni moduł związany jest z programem rozwojowym uczelni. Kadra naukowo-dydaktyczna przejdzie certyfikowane kursy podnoszące kompetencje, np. z języka angielskiego na poziomie C1, wykorzystania technik multimedialnych w dydaktyce itp. Oprócz tego uczelnia przewiduje dla nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych realizację 300 staży naukowych i naukowo-dydaktycznych (3-tygodniowych lub 3-mięsięcznych) w jednostkach naukowych oraz w przedsiębiorstwach zarówno w Polsce, jak i w państwach Unii Europejskiej.

- Kursy i szkolenia wzmacniające kompetencje menadżerskie przejdzie także kadra kierownicza – począwszy od rektorów, a kończąc na kierownikach jednostek. Będą one związane również z wejściem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - podkreśla prof. Jerzy Przyborowski.

Pracownicy administracyjni przejdą kursy, szkolenia bądź studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje związane z wykonywaną pracą, aby mogli się rozwijać i w przyszłości awansować.

W module tym przewidziane jest również wdrożenie kilku systemów informatycznych do zarządzania uczelnią, np. uproszczenie Biuletynu Informacji Publicznej, wprowadzenie systemu retencji studentów, czyli działań zapobiegających ich eliminacji na początku studiów. Jeden z takich systemów będzie wspierać kandydata na studentów w podejmowaniu właściwego wyboru studiów., Inny program otoczy opieką absolwentów, oferując im studia doktoranckie, podyplomowe, kursy i szkolenia. Zbada też ich losy. Powstanie platforma do transferu innowacji z uniwersytetu do gospodarki.

Podczas konferencji prasowej, która towarzyszyła przekazaniu czeku rektor prof. Ryszard Górecki przedstawił także główne kierunki rozwojowe UWM. Priorytetem będzie lepsze przystosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki. Jednym z działań w tym kierunki będzie rozwijanie kształcenia dualnego, w którym UWM jest liderem wśród polskich uniwersytetów. Rektor ma też plan utworzenia konsorcjum naukowego złożonego z uczelni Olsztyna i Białegostoku. Pragnie także utworzyć kompleks sportowy w Posortach, jeśli nie uda się UMM przejąć bazy OSW. Ponadto rektor będzie zabiegać o zbudowanie w regionie szerokiego programu senioralnego, którego elementem będzie rehabilitacja.

Syla, lek