Rosyjskie teatralno-pedagogiczne technologie w praktyce logopedy

Instytut Polonistyki i Logopedii z okazji II wydziałowych obchodów Europejskiego Dnia Logopedy proponuje wykład otwarty w języku rosyjskim (będzie tłumaczony) profesor Natalii Prokopowej p.t. „Rosyjskie teatralno-pedagogiczne technologie w praktyce logopedy" w dniu 6 marca 2017 r.

Tematyka wykładu jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców – studentów UWM wielu kierunków: logopedii, pedagogiki, filologii, specjalizacji nauczycielskich, dziennikarstwa, wokalistyki oraz osób spoza uczelni, np. logopedów, nauczycieli, pedagogów teatralnych, aktorów, wokalistów oraz innych osób zainteresowanych szeroko rozumianym głosem i wymową.

Prof. dr hab. Natalia Prokopowa jest uznaną w Rosji badaczką, historykiem sztuki, jak również pedagogiem teatralnym − praktykiem i specjalistą do spraw kształcenia głosu, techniki i wyrazistości mówienia. Jest absolwentką Kemerowskiego Państwowego Instytutu Kultury (kierunek aktor dramatyczny), gdzie pracuje od 1987 r. w katedrze Kultury mowy. Naukę kontynuowała na studiach doktoranckich w Sankt Petersburskiej Państwowej Akademii Sztuki Teatralnej pod okiem prof. Jurija Wasiljewa pedagoga teatralnego – światowej sławy specjalisty od mowy scenicznej. W  1999 r. uzyskała tytuł doktora historii sztuki za rozprawę doktorską «Становление современной школы сценической речи (из опыта Санкт-Петербургской  театральной  школы)». W 2009 r. prof. Natalia Prokopowa uzyskała tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie teoria i historia kultury na podstawie monografii «Эволюция речевой культуры в культурном континууме». Od roku 2011  jest szefem Laboratorium Teoretycznych i Metodycznych Zagadnień Historii Sztuki Kemerowskiego Państwowego Instytutu Kultury. Profesor Natalia Prokopowa jest autorką ponad 90 prac naukowych, w tym dwóch podręczników poświęconych mowie scenicznej. Wielokrotnie odznaczana przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego Federacji Rosyjskiej oraz nagradzana m.in. w konkursie na najlepszy podręcznik (На пути к голосоречевой выразительности. От самораскрытия к гротеску Кемерово, 2002; Кемерово, 2006). Z Olsztynem związana w sposób
szczególny – prof. N. Prokopowa wzięła udział w 5 konferencjach organizowanych przez UWM jako prelegent sesji plenarnych, członek komitetów naukowych i organizacyjnych, recenzent monografii poświęconych bajce. Wykłady profesor Prokopowej cieszą się nieodmiennie ogromną popularnością w Rosji oraz poza jej granicami.

6 marca (poniedziałek) planujemy cykl imprez z okazji przypadającego na ten dzień obchodów Europejskiego Dnia Logopedy.  Wykład Pani Profesor stanowi zwieńczenie oraz uświetnienie obchodów święta organizowanego na Wydziale Humanistycznym już po raz trzeci. Rozpocznie się o godz. 13.30 w auli teatralnej na Wydziale Humanistycznym ul. Obitza 1

 

w kategorii