Rok na przygotowanie

stanowisko komputerowe
Stopień zaawansowania przygotowań dyscyplin naukowych do ewaluacji był głównym tematem pierwszych w tym roku obrad Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej (12.01.).

Ewaluacja dyscyplin naukowych reprezentowanych na UWM zacznie się dokładnie za rok. Gdyby nie pandemia COVID-19, zaczęłaby się już z początkiem tego roku. Na UWM będą ewaluowane 24 dyscypliny naukowe.

- Zyskaliśmy zatem rok i ten czas powinniśmy wykorzystać na dobre przygotowanie się do ewaluacji. To pierwsza taka ewaluacja i dlatego nie możemy niczego zaniedbać – mówi prof. Nina Smolińska, przewodnicząca Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej.

Jak zatem przedstawia się stopień przygotowania dyscyplin do ewaluacji?

Zdaniem prof. Smolińskiej z informacji przedstawionych przez przewodniczących poszczególnych dyscyplin wynika, że przygotowania idą dobrze. Większość dyscyplin zrealizowała już liczbowe plany publikacji, a te które jeszcze tego nie zrobiły – są bardzo bliskie osiągnięcia tego celu.

- Rok 2021, jeśli chodzi o publikacje, powinniśmy wykorzystać na uzyskanie tych o podwyższonej punktacji. To znaczy zadbać o to, aby nowe publikacje naukowe, które powstaną w ciągu tego roku znalazły się wyłącznie w wysoko punktowanych czasopismach. To podniesie wartość oceny publikacji, a przypominam, że jest to kryterium nr 1 ewaluacji, posiadające największą wagę. O liczbę publikacji zatem już nie musimy się martwić, teraz musimy powalczyć o ich jakość – wyjaśnia przewodnicząca rady.

Drugim kryterium oceny są granty naukowe – ich wartość i źródło finansowania. I pod tym względem nie jest źle. Naukowcy UWM bardzo się zmobilizowali po wejściu w życie Ustawy 2.0 i zanosi się, że skuteczność w ich pozyskiwaniu przewyższy tę z poprzednich lat. Duże nadzieje prof. Smolińska pokłada jeszcze w grudniowych konkursach Narodowego Centrum Nauki, których rozstrzygnięcie będzie na przełomie maja i czerwca br., czyli jeszcze w okresie oceny.

Ewaluacja pod względem publikacji i grantów nie jest niczym nowym. Natomiast 3. kryterium oceny – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki - jest w systemie oceny nowością.

- Kryteria oceny w tym względzie nie są jeszcze jasno sprecyzowane, jest wiele niejasności i tutaj wszyscy mają najwięcej wątpliwości. W tym kryterium, ogólnie mówiąc, oceniane będzie znaczenie i zasięg wpływu dyscypliny na otoczenie społeczne i gospodarkę. Poszczególne dyscypliny mają za zadanie przygotować opisy tych wpływów a ich ocenę przeprowadzą zespoły ekspertów Komitetu Ewaluacji Nauki powołane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki. Dużo w tej materii będzie zależeć od dobrego opisu wpływów i dostarczeniu dowodów na ich znaczenie i zasięg. Wszyscy się dopiero uczymy, jak to dobrze zrobić i według jakich reguł, które niestety są nieprecyzyjne – kontynuuje prof. Smolińska.

Rada podczas posiedzenia ustaliła także harmonogram pracy na rok 2021.

Przewodnicząca Rady Doskonałości Naukowej przypomina ponadto, że każdy pracownik naukowy UWM, który złożył oświadczenie o przynależności do danej dyscypliny naukowej, jest odpowiedzialny za przygotowania jej do ewaluacji, a nie tylko przewodniczący dyscyplin. W jaki sposób odpowiedzialny?

- Każdy naukowiec, którego dokonania naukowe zgromadzone są w bazach danych powinien dokładnie sprawdzić czy wszystko w nich zostało zapisane, czy zapisy są zgodne ze stanem faktycznym, czy nie ma pomyłek w danych bibliograficznych i w razie potrzeby zainterweniować i dopilnować przeprowadzenia korekty. To są sprawy techniczne, ale o wielkim znaczeniu. Chodzi tu zarówno o nasza bazę uniwersytecką - Ekspertus, jak i bazę Polskiej Bibliografii Naukowej – precyzuje przewodnicząca.

 

Rada Doskonałości Naukowej jest rektorskim ciałem opiniodawczo-doradczym w zakresie działalności naukowej na uczelni. Podlega bezpośrednio pod prorektora UWM ds. polityki naukowej i badań.

lek

w kategorii