Rok akademicki 2019/20 - rozpoczęty

Immatrykulacja
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie skończył dwadzieścia lat i 1 października 2019 roku zainaugurował trzecią dekadę działalności. Trwają immatrykulacje wydziałowe.

Ogólnouniwersytecka inauguracja przyciągnęła do Kortowa wielu gości. Przybyli na nią m.in.: parlamentarzyści, władze i pracownicy uczelni, profesorowie seniorzy, reprezentanci władz miasta i województwa, duchowni różnych wyznań, przedstawiciele służb mundurowych i medycznych, przedsiębiorcy współpracujący z UWM, delegaci z zaprzyjaźnionych ośrodków akademickich w kraju i zagranicy oraz studenci I roku, reprezentujący wszystkie uniwersyteckie wydziały.

- Pamiętamy o przeszłości, ale z optymizmem patrzymy też w przyszłość. Podzielamy pogląd Mikołaja Kopernika, który twierdził, że „Dążeniem uczonego jest szukanie we wszystkim prawdy". Realizujemy zadania, budujące pomyślność i przyszłość zarówno uczelni, jak i Olsztyna, Warmii i Mazur, a także kraju – rozpoczął przemówienie rektor prof. Ryszard Górecki.

zapis transmisji online:

UWM reaguje na wyzwania i potrzeby, które wynikają z wdrażanego właśnie nowego prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Ma nowy Statut, który reguluje funkcjonowanie Uniwersytetu zgodnie z ideą, że o sile wspólnoty akademickiej decyduje skuteczność badawcza przedstawicieli dyscyplin. Ona warunkuje rozwój uczelni, poziom jej finansowania i rozpoznawalność na arenie międzynarodowej.

- W najbliższej ewaluacji ocenie poddamy aż 24 dyscypliny reprezentujące wszystkie dziedziny nauki. Niewiele jest w Polsce uczelni, które prowadzą aktywność naukową w tak szerokim zakresie – przekonywał rektor. - Działalność niezwłocznie podjęła Rada Uczelni, która – jak sądzimy – będzie korzystnie wpływać na usprawnianie funkcjonowania Uniwersytetu. Ustalone zostały, podyktowane przez Ustawę 2.0, struktury także naszej uczelni. Trwa okres przejściowy, który jest konieczny, abyśmy za rok o tej porze przystąpili do pracy w warunkach stabilnych i zgodnych z nowym prawem o szkolnictwie wyższym i nauce – dodał prof. Górecki.

Uczelni zależy w szczególności na ścisłym powiązaniu badań z gospodarką i potrzebami regionu.

Osiągnięcia naukowe UWM to efekt wieloletniej i wytężonej pracy osób i zespołów. Nieomal każdy tydzień przynosi informacje o międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych sukcesach pracowników naszego Uniwersytetu.

- Nasze środowisko naukowe reprezentowane jest w Radzie Doskonałości Naukowej i Komisji Ewaluacji Nauki, najważniejszych gremiach odpowiedzialnych za rozwój nauki polskiej. Ponadto nasi naukowcy powoływani są do grup eksperckich instytucji państwowych, prestiżowych organizacji i stowarzyszeń. Poza osiągnięciami naukowymi nasze środowisko doceniane jest w sferze organizacyjnej, społecznej, kulturalnej i artystycznej oraz sportowej – mówił rektor.

W kortowskim kampusie odbywają się ważne dla nauki i szkolnictwa wyższego konferencje, zjazdy i festiwale. Ostatnio odbył się 39. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. W naszych progach gościliśmy VI Międzynarodową Konferencję Dobrych Praktyk Środowiskowych.

- Zdarzenie to wiąże się z powołaniem na UWM Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych. Co roku Kortowo staje się polską stolicą serów. Mamy właśnie za sobą VII Festiwal Serów i Twarogów Polskiego Mleczarstwa. Pod koniec października w Centrum Konferencyjnym będziemy gościć przedsiębiorców podczas VII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, a na początku października będzie 2. międzynarodowa konferencja „Wpływ Środowiska na Życie i Zdrowie Człowieka" – podkreślał prof. Górecki.

UWM poszukuje wciąż nowych i owocnych relacji z władzami i społecznością Olsztyna i naszej pięknej Warmii oraz Mazur.

- Chcemy nadal i w coraz większym zakresie być partnerami miasta oraz regionu. Pragniemy wymiernie przyczyniać się do dobrobytu społeczności i rozwoju gospodarki. Dostarczamy profesjonalnych przedsiębiorców i pracowników, kształtując między innymi bezpieczeństwo żywnościowe. Wspomnę przykładowo o Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności. Współpracuje ona z POLMLEK-em i OBRAM-em, którzy w branży mleczarskiej mają znaczenie światowe – dodał rektor.

W sierpniu bieżącego roku UWM przystąpił wspólnie z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Elblągu do Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w Zakresie Badań i Innowacji (ERRIN), która przyczynia się m.in. do ochrony środowiska. Mamy też osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa militarnego.

- Razem z władzami lokalnymi Warmii i Mazur staramy się o lepszą przyszłość olsztyńskiej medycyny i zapewnienie jej optymalnych warunków funkcjonowania. W to zadanie ja osobiście się angażuję, koordynując przede wszystkim współpracę naszego Collegium Medicum i olsztyńskich szpitali – podkreślał rektor Górecki, po czym zwrócił się do młodzieży. - Cieszę się, że mogę Was przywitać w murach UWM. Od dzisiaj jest on Waszym drugim domem. Przybyliście tutaj z różnych rejonów Polski i świata, aby studiować, rozwijać swoje talenty i uzdolnienia. Ile zdobędziecie wiedzy, ile nabędziecie doświadczeń, ile przeżyjecie radości, ile zawiążecie przyjaźni, zależy od Waszej inicjatywy i zaangażowania. A zatem drodzy studenci – powodzenia – życzył rektor.

Prof. Ryszard Górecki zachęcał również wszystkich pracowników i studentów do podjęcia aktywnej i solidnej pracy na rzecz wspólnego dobra - UWM.

- Otwieram 21. rok akademicki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – zakończył rektor.

Głównym punktem inauguracji była immatrykulacja przyszłych studentów. Tę część uroczystości poprowadził prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów. Immatrykulację studentów I roku studiów doktoranckich poprowadził prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. nauki. Symbolicznego pasowania na studentów przedstawicieli wszystkich uniwersyteckich wydziałów oraz reprezentantów doktorantów dokonał rektor prof. Ryszard Górecki.

Podczas uroczystości dyplomy odebrało 91 doktorów oraz 51 doktorów habilitowanych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W ub. roku akademickim UWM wypromował 120 doktorów i 73 doktorów habilitowanych.

Władze uczelni uhonorowały także nagrodami i odznaczeniami osoby szczególnie zasłużone dla UWM.

Na zakończenie wykład inauguracyjny pt. „Dlaczego nauki ekonomiczne są fascynujące?" wygłosił prof. dr. hab. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który w trakcie inauguracji otrzymał tytuł profesora honorowego.

Sylwia Zadworna

 

TRWAJĄ IMMATRYKULACJE WYDZIAŁOWE

 

1 października 2019 r. (wtorek)

 

godz. 1500

 

 • Wydział Nauk Ekonomicznych – aula w Centrum Konferencyjnym
 • Wydział Sztuki – Centrum Ekspozycyjne Stara Kotłownia

 

 

 

2 października 2019 r. (środa)

 

godz. 900

 

 • Wydział Humanistyczny – aula im. M. i G. Dietrichów w Centrum Nauk Humanistycznych
 • Wydział Nauk Technicznych – aula w Centrum Konferencyjnym.

 

godz. 1000

 

 • Wydział Matematyki i Informatyki – aula w RCI

 

godz. 1200

 

 • Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu – aula w Centrum Konferencyjnym
 • Wydział Nauk Społecznych – aula im. M. i G. Dietrichów w Centrum Nauk Humanistycznych

 

godz. 1500

 

 • Wydział Prawa i Administracji – aula w Centrum Konferencyjnym

 

 

 

3 października 2019 r. (czwartek)

 

godz. 900

 

 • Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa – aula w Centrum Konferencyjnym

 

godz. 1100

 

 • Wydział Teologii – aula na Wydziale Teologii
 • Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

 

godz. 1200

 

 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej – aula im. M. i G. Dietrichów w Centrum Nauk Humanistycznych
 • Wydział Bioinżynierii Zwierząt – aula im. prof. M. Gotowca

 

 

 

4 października 2019 r. (piątek)

 

godz. 1200

 

 • Wydział Nauk o Środowisku – aula im. prof. M. Gotowca
 • Wydział Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa – aula w Centrum Konferencyjnym

 

 

 

5 października 2019 r. (sobota)

 

godz. 900

 

 • Wydział Biologii i Biotechnologii – aula w Collegium Biologiae

 

godz. 1200

 

 • Wydział Nauki o Żywności – aula im. prof. E. Pijanowskiego