Rektorski grant coraz popularniejszy

Rekordową liczbę wniosków złożyły studencie koła naukowe w 4. konkursie o Studencki Grant Rektora UWM. Każda jego edycja wzbudza coraz większe zainteresowanie.

Nabór wniosków na konkurs zakończył się 15 grudnia. Studenckie koła naukowe złożyły aż 28 wniosków. To aż 4 razy więcej i niż w 3. edycji konkursu. Najwięcej wniosków złożyły koła z wydziałów Biologii i Biotechnologii oraz Medycyny Weterynaryjnej - po 5. Po 4 wnioski nadeszły od kół z wydziałów Nauki o Żywności oraz Rolnictwa i Leśnictwa. Po 2 wnioski złożyły koła z wydziałów Lekarskiego, Geoinżynierii a także ze Szkoły Zdrowa Publicznego. Po 1 z wydziałów Prawa i Administracji, Nauk Społecznych, Humanistycznego oraz Sztuki.

Studencki Grant Rektora to rektorski program wspierający najciekawsze i najambitniejsze projekty studenckich kół naukowych. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie studenckie koła naukowe działające na Uniwersytecie w obszarze nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych, rolniczych, ścisłych i przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, medycznych i nauki o zdrowiu oraz w obszarze sztuki. Ich wnioski ocenią eksperci. W ten sposób młodzi badacze stykają się z wymaganiami, które komisje kwalifikujące stawiają przed aplikującymi o „dorosłe” granty z dużych programów badawczych. Eksperci ocenią m.in. innowacyjność, zakres współpracy z organizacjami i firmami oraz interdyscyplinarność projektu. Na ocenę wpłynie również wartość pozyskanych przez koła naukowe środków finansowych i rzeczowych z zewnątrz, wartość projektu dla Uniwersytetu, a także jego wartość promocyjna.

Nie wiadomo jeszcze, które zgłoszone wnioski przejdą przez sito kwalifikacji i jakie dofinansowanie otrzymają. Termin ogłoszenia wyników oraz kwot dofinansowania upływa bowiem 31 marca 2022 r.

W ubiegłorocznej 3. edycji finansowanie uzyskały następujące studenckie koła naukowe:

  • Studenckie Koło Patomorfologiczne,
  • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biochemii Medycznej,
  • Studenckie Koło Naukowe Internistyczno-Kardiologiczne "Naikai-gakusei-kai",
  • Koło Naukowe Patofizjologii,
  • Koło Naukowe Technik Obrazowania w Diagnostyce Chorób Małych Zwierząt,
  • Koło Naukowe Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych we współpracy z Naukowym Kołem Mikrobiologii NKM,
  • Koło Naukowe Diagnostyki Chorób Roślin ZYMOKS.

Największe wsparcie - ok. 20 tys. zł otrzymało działające na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Koło Naukowe Technik Obrazowania w Diagnostyce Chorób Małych Zwierząt na realizację projektu „Ocena wpływu wybranych leków prokinetycznych na czas pasażu obsługi endoskopowej przez przewód pokarmowy psów”.

lek

kolby  z kolorowymi płynami
w kategorii