Rektor UWM nominowany do nagrody LUMEN 2015

Wśród 6 osób nominowanych w kategorii zarządzanie uczelnią w ogólnopolskim konkursie Lumen jest też prof. Ryszard Górecki, rektor UWM.

LUMEN – to konkurs ogłoszony przez Fundację Edukacyjną Perspektywy oraz międzynarodową firmę doradczą PCG Polska dla menedżerów uczelni. Obejmuje 5 kategorii: zarządzanie uczelnią, innowacyjność, współpraca z otoczeniem, infrastruktura oraz umiędzynarodowienie.

- Lumenami wyróżnimy osoby, które w nietuzinkowy sposób rozwiązują problemy organizacyjne uczelni. Chcemy nagłośnić ich osiągnięcia i pokazać je w pełnym świetle - stąd "lumen" w nazwie - mówi Piotr Dmochowski-Lipski, prezes PCG Polska.

Na konkurs nadesłano 160 zgłoszeń z 63 uczelni. Zostały one ocenione przez kapitułę złożoną z uznanych postaci ze świata szkolnictwa wyższego, nauki i biznesu, której przewodniczy prof. Michał Kleiber.

Po przeanalizowaniu wniosków kapituła nominowała we wszystkich kategoriach, łącznie 26 osób i zespołów z 16 polskich szkół wyższych, spośród których podczas gali konkursu zostanie ogłoszona piątka laureatów. Wśród uczelni, z których nominowano kandydatów są uniwersytety (UJ, UW, UŁ, UAM, UMK i UWM), politechniki (PG, PŁ, PO, PW i PWr.), uczelnie medyczne (GUMed, UMŁ, UM Poznań) i uczelnie niepubliczne (ALK i Uniwersytet SWPS). Wśród nominowanych osób jest także prof. Ryszard Górecki, rektor UWM. Nasz lider otrzymał nominację w kategorii zarządzanie uczelnią. Jak kapitała uzasadniła wyróżnienie naszego rektora ?

„Dokonał połączenia i udanej integracji trzech uczelni. Rozbudował UWM, utworzył 14 nowych kierunków studiów, powołał Wydział Nauk Medycznych. Twórca i realizator pierwszego w Polsce projektu "Green University". Umocnił pozycję naukową uczelni poprzez uzyskanie nowych uprawnień doktorskich i habilitacyjnych. Promotor umiędzynarodowienia, uruchomił wspólny kierunek studiów UWM i Uniwersytetu w Offenburgu.”

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy laureatów odbędzie się 23 listopada w Warszawie. Będzie mu towarzyszyła pierwsza w Polsce Konferencja Liderów Zarządzania Uczelnią.

Patronat nad konkursem objęli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Komisja Akredytacyjna oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Więcej na: http://www.lumen.edu.pl/nominowani/zarzadzanie-uczelnia

Redakcja
 

w kategorii