Rektor z Gruzji z wizytą na UWM

Władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego gościły 29 listopada prof. Kakhabera Kordzaia, rektora Międzynarodowego Uniwersytetu Kaukaskiego w Tbilisi (Gruzja).

Prof. Kordzaia zwiedził kilka uniwersyteckich wydziałów, laboratoria oraz halę technologiczną Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa. Wizytę zakończyło spotkanie z władzami naszej uczelni. Celem wizyty było nawiązanie współpracy naukowej, organizacja wymiany studentów i naukowców.

 

- To duży kampus, piękne miejsce, a ludzie pełni entuzjazmu – dzielił się wrażeniami rektor prof. Kordzaia. Na gościu z Gruzji wrażenie wywarła nowoczesna hala technologiczna Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa.

 

- Prof. Kordzaia wypytywał, jakie prace badawcze tu prowadzimy, jakie produkty studenci wytwarzają – mówi dr Jarosław Kowalik z Katedry Mleczarstwa i Zarządzania, który oprowadzał gości po hali.

 

Prof. Kordzaia oprócz naszej uczelni odwiedził także uniwersytety Gdański i Warszawski. Jak informuje Artur Pasik, towarzyszący prof. Kordzaia podczas wizyty na UWM, przyjazd rektora Kordzaia do Polski to efekt uczestnictwa w programie „Georgia4Poland”, zakładającym współpracę pomiędzy uczelniami polskimi i gruzińskimi.

 

- Gruzja chce wysyłać swoich studentów w świat, na inne uczelnie – dodaje Artur Pasik.

 

mah

 

w kategorii