Rekordowy urodzaj stypendystów ministra

Aż 22 studentów UWM otrzymało stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia. To najlepszy wynik od 7 lat.

Dziewiętnastu studentów i 3 doktorantów UWM otrzymało w tym roku akademickim stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia. Największą liczbą stypendystów może się pochwalić Wydział Prawa i Administracji – 7 stypendystów. Z Wydziału Biologii i Biotechnologii stypendia dostało 5 osób, w tym 2 doktorantów. Po 2 stypendystów mają wydziały Matematyki i Informatyki oraz Nauk Społecznych. Pozostali reprezentują wydziały: Humanistyczny, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Bioinżynierii Zwierząt oraz Nauk Technicznych.

Troje studentów - Wojciech Fabiszewski z Wydziału Nauk Społecznych, Eliza Krawiecka z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa i Joanna Rybicka-Ziarko z Wydziału Prawa i Administracji otrzymało stypendia ministra po raz drugi z rzędu.

Marta Magdalena Jastrzębska – jest studentką 5. roku biotechnologii. Informacja o stypendium najpierw ją trochę zaskoczyła.

- Oczywiście chciałam dostać to stypendium, ale liczyłam się z tym, że mogą być lepsi – zdradza. Jej średnią ocen 4,74 na biotechnologii trudno jednak przeskoczyć. Marta oprócz tego, że się uczyła brała udział w seminariach, konferencjach. Miała dużo publikacji i jako wolontariuszka pomagała przy grantach i projektach na wydziale. Interesują ją badania ekspresji genów roślin w procesie kiełkowania nasion, czyli mówiąc nienaukowo badania ich żywotności.

Marta myśli o pracy zawodowej, ale też o studiach doktoranckich, bo jak przyznaje wsiąkła w naukę i żal by jej było się z nią rozstać. Stypendium odłożyła z myślą o studiach doktoranckich. Lubi taniec towarzyski i tańczyła w zespole Iwony Pavlović, śpiewała w chórach, od czasu do czasu lubi pobiegać.

Maria Adrianna Tymieniecka jest studentką 5. roku prawa. Informacja o ministerialnym stypendium bardzo ją ucieszyła. Rodziców - także.

- Moja średnia ocen za ubiegły rok to 4,8. Czym jeszcze zasłużyłam na to wyróżnienie? Miałam wiele publikacji naukowych, wystąpień na konferencjach. Uczestniczyłam w projektach badawczych. Zamierzam zdawać na aplikację radcowską i stypendium odłożyłam na pokrycie jej kosztów – wyznaje stypendystka. Adrianna poza nauką znajduje czas na działalność społeczną. Udzielała porad prawnych w Domu Samotnej Matki w Olsztynie i była wiceprezeską olsztyńskiego oddziału międzynarodowego stowarzyszenia studentów Elsa.

Z kolei Mateusz Nowotka i Tomasz Wiśniewski - studenci 2. roku informatyki na studiach 2. stopnia przy współpracy z naukowcami z Nova Southeastern University w stanie Floryda w USA zdobyli w 2014 r. 1. miejsce w światowym konkursie Microsoftu na aplikację Health eConnect.

- Jestem pełen uznania dla tych studentów, szczególnie dla tych, którzy otrzymali stypendia ponownie. Te stypendia potwierdzają, że studenci wykorzystują czas przeznaczony na studiowanie najlepiej, jak potrafią. To, że tych stypendiów jest tak wiele wskazuje z kolei na to, że poziom kształcenia na naszym uniwersyteckie jest wysoki. UWM ze swego podstawowego zadania, którym jest kształcenie młodzieży, wywiązuje się dobrze – zauważa prof. Janusz Piechocki, prorektor ds. studenckich.

Otrzymać stypendium ministra nie jest łatwo. Trzeba wykazać się wysoką średnią ocen oraz wybitnymi osiągnięciami naukowymi, w tym np. mieć co najmniej 2 publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub publikacje naukowe w formie książki; mieć znaczący udział w projektach lub grantach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi; być autorem lub współautorem patentu lub wzoru użytkowego; występować na międzynarodowych konferencjach naukowych; mieć nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Na rok akademicki 2014/2015 rektorzy uczelni przedstawili minister nauki i szkolnictwa wyższego 2646 wniosków dotyczących studentów i 815 wniosków dotyczących doktorantów. Minister przyznała 926 stypendiów studenckich i 89 stypendiów doktoranckich. Wysokość stypendium studenckiego wynosi 14 000 zł, a doktoranckiego 22 000 zł.

lek

Stypendyści ministra na UWM w r.a. 2014/15

Marta Magdalena Jastrzębska, Joanna Najmuła, Tomasz Ślężak – WBiB, Maria Adrianna Tymieniecka, Joanna Rybicka-Ziarko, Ewelina Reczuch, Magdalena Prusik, Agata Opalska, Danuta Nidzgorska, Kinga Długołęcka i Katarzyna Karwowska– WPiA; Wojciech Fabiszewski i Aleksandra Zajkowska – WNS; Mateusz Nowotka, Tomasz Wiśniewski - WMiI, Anna Pomiankowska-Wronka - WH, Eliza Krawiecka - WKSiR, Marcin Kardasz– WGIPiB, Marta Tanajewska– WNT. Doktoranci: Joanna Maria Cichocka, Marta Kieżun WBiB, Justyna Pogorzelska-Przybyłek – WBZ.

Stypendia ministra na UWM

2008/2009 - 16

2009/2010 - 11

2010/2011 - 7

2011/2012 - 10

2012/2013 – 5 s + 1 doktorant = 6

2013/2014 – 14 s + 3 doktorantów = 17

2014/15 – 19 s +3 doktorantów = 22

w kategorii