Regionalizm w badaniach literackich

Instytut Polonistyki i Logopedii UWM oraz Komitet Nauk o Literaturze PAN zapraszają na konferencję.

V konferencja z cyklu „Nowy regionalizm w badaniach literackich” odbędzie się pod hasłem REGIONALIZM LITERACKI WOBEC HISTORII I PAMIĘCI w dniach 13-14 kwietnia. Uroczyste otwarcie odbędzie się 13 kwietnia w siedzibie Wydziału Humanistycznego o godz. 9.00.

Organizatorzy chcą przedyskutować ogólniejsze i bardziej szczegółowe kwestie obecności „historii” i „pamięci” w literaturze, osadzonej w określonym regionie. Tematem wystąpień mogą być wzajemne relacje pomiędzy historią polityczną, pamięcią zbiorową oraz indywidualną a literaturą regionalną. W polu zainteresowań znajdą się także kwestie, dotyczące roli pisarza w tworzeniu, podtrzymywaniu i przekształcaniu historii i pamięci w społeczności danego regionu.

Szczegóły: http://regionhistoriapamiec.pl

w kategorii