Region wspiera naukę, a nauka - region

poroektor Jaroszerwski i marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin podpisują umowę
Prawie 20 mln zł otrzyma UWM na realizację swojej części zadań największego konsorcjum naukowego w Polsce - EnFoodLife.

Umowę dotyczącą dofinansowania kortowskich zadań konsorcjum EnFoodLife podpisali 28 marca prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor UWM ds. nauki i Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko mazurskiego.

Na mocy tej umowy UWM otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 prawie 20 mln zł. Wkład własny uczelni do tego przedsięwzięcia to dodatkowe 5 mln zł.

Co to jest EnFoodLife i na co UWM przeznaczy ponad 25 mln zł?

EnFoodLife, czyli Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia to największe w Polsce konsorcjum naukowe. Powstało w 2014 r. i jest wpisane na tzw. Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego koordynatorem jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Tworzy je 17 uczestników, z 6 województw, którzy łącznie mogą do niego delegować 1200 pracowników, w tym aż 800 naukowców Priorytetowym celem konsorcjum jest utworzenie naukowych podstaw pozwalających modernizować kluczowe dla większości regionów Polski działy gospodarki i na specjalizować się w nich. Konsorcjum chce się zatem specjalizować w badaniach naukowych związanych z następującymi dziedzinami życia: środowisko, ekologia, surowce, przetwórstwo, żywność, zdrowie, jakość życia. UWM będzie realizować badania w obszarze ekologii, przetwórstwa żywności oraz zdrowia i jakości życia. Celem tych badań będą wdrożenia do gospodarki.

Już podjęte i planowane przez UWM działania dotyczą aktywnego udziału w tworzeniu inteligentnej konkurencyjności regionu, z założeniem pełnego i efektywnego wykorzystania najlepszych zasobów wewnętrznych.

W działaniach konsorcjum EnFoodLife jest zaangażowanych 6 wydziałów UWM: - Medycyny Weterynaryjnej, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Bioinżynierii Zwierząt, Nauk o Żywności, Biologii i Biotechnologii oraz Nauk o Środowisku. Zdecydowana większość pieniędzy z ponad 25 mln zł przeznaczonych na UWM-owska część konsorcjum będzie spożytkowana na zakupy nowoczesnych urządzeń laboratoryjnych, pomiarowych i innych niezbędnych do wykonywania specjalistycznych badań. Reszta, tj. ok. 4,5 mln zł zostanie przeznaczona na prace budowlane, głównie nowe laboratorium Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Zadania wynikające z uczestnictwa w konsorcjum EnFoodLife UWM już zaczął - we wrześniu 2018 r. Potrwają do końca grudnia 2020.

lek