Region i Uniwersytet – wspólna przyszłość

„Współpraca UWM z samorządami w rozwoju gospodarczym i kulturowym Warmii i Mazur” – to tytuł konferencji, która odbyła się w „Starej Kotłowni”. Jej inicjatorami byli prof. Ryszard Górecki, rektor UWM i Stanisław Trzaskowski, burmistrz Dobrego Miasta, przewodniczący Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.

Celem konferencji, która odbyła się 24 września było podsumowanie dotychczasowej współpracy i przede wszystkim przygotowanie jej nowych obszarów w związku z kolejnym okresem finansowania unijnego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele UWM, wójtowie i burmistrzowie z naszego regionu oraz przedsiębiorcy.

 UWM przyszłością Warmii i Mazur to tytuł referatu prof. Ryszard Góreckiego, rektora UWM. Rektor podsumował w nim rolę gospodarczą uczelni w regionie.

- Studia na UWM ukończyło od 1999 r. 112,4 tys. osób. Obecnie na UWM studiuje ok. 10 000 osób z Warmii i Mazur, z czego 5600 z miast i 4200 ze wsi. Uniwersytet współpracuje w regionie z ok. 250 szkołami ponadgimnazjalnymi i z ponad 500 firmami, z których prawie połowa przyjmuje studentów i absolwentów na staże i praktyki. Budżet uczelni w 2014 r. wynosił ok. 425 mln zł. Większość z tych pieniędzy została w regionie wydana. Na inwestycje i remonty UWM wydał w latach 2000-2014 ok. 703 mln zł. Natomiast w tym roku uczelnia realizuje prace remontowo-inwestycyjne warte 138 mln zł, też w wielkiej części siłami rodzimych przedsiębiorstw. Na tym jednak plany inwestycyjne UWM się nie kończą. W przygotowaniu mamy remont i rozbudowę stadionu, modernizację ujeżdżalni wraz z infrastrukturą, budowę hali do tenisa ziemnego i wytyczenie tras rowerowych. To wszystko ma szacunkowo kosztować 16 mln zł – referował rektor prof. R. Górecki.

Poza tym UWM zgłosił 5 projektów do Kontraktu Terytorialnego na lata 2014-2020 o łącznej wartości ok. 233 mln zł.

Zdaniem prof. R. Góreckiego, aby nasz region dobrze się rozwijał potrzebuje większego otwarcia Uniwersytetu na wyzwania przyszłości, jeszcze bliższej współpracy UWM z samorządem województwa i środowiskiem biznesu, np. przy tworzeniu inteligentnych specjalizacji regionu. Uczelnia powinna tworzyć kierunki w sposób elastyczny, niejako „na zamówienie”, co da  absolwentom dużą gwarancję zatrudnienia.

Stan badań naukowych podejmowanych na UWM, a powiązanych z gospodarką przedstawił prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor UWM ds. nauki.

- Aktualnie nasza uczelnia współpracuje z 85 podmiotami gospodarczymi z kraju i zagranicy na łączną kwotę ponad 5 mln zł. Do głównych partnerów należą grupa Azoty, dla której badają rolniczą i ekonomiczną efektywność wiosennego nawożenia ozimych: rzepaku, pszenicy oraz kukurydzy i spółka Transprojekt Gdańsk, dla której opracowują raport oddziaływania jej przedsięwzięcia na środowisko. Uczelnia jest zaangażowana w 7 klastrów, ale sprawdzają się te dotyczące energii odnawialnej – ocenił prof. J. Jaroszewski.

Uczelnia realizuje oprócz tego projekty badawcze we współpracy i na rzecz podmiotów gospodarczych ze strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, czyli z programu BIOSTRATEG – 3 projekty na kwotę 3,9 mln zł i z programu STRATEGMED – 3 projekty na kwotę 9,1 mln zł, a z programów operacyjnych – 6 projektów na 15 mln zł. Na rzecz gospodarki pracuje uczelniane Centrum Innowacyjności i Transferu Technologii. Wspiera 89 firm.

W ocenie prof. J. Jaroszewskiego firmy z regionu zbyt mało korzystają z możliwości współpracy z uczonymi z UWM. Jakie jeszcze inne wnioski wynikają ze stanu obecnego? Dla prawidłowego rozwoju regionu opartego na wiedzy niezbędne jest zdynamizowanie współpracy środowiska naukowego z otoczeniem biznesowym poprzez: zwiększenie liczby prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich powiązanych z gospodarką, zwiększenie zainteresowania biznesu wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych.

Prof. Jerzy Przyborowski prorektor UWM ds. kształcenia przekazał m.in. informację, że aż 17 uniwersyteckich kierunków wpisuje się w strategię rozwoju regionu, kształcąc absolwentów w regionalnych inteligentnych specjalizacjach.

- Korzystamy wiele na współpracy z UWM – zapewnił Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.

Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa podkreślał, że dla lepszego rozwoju naszego regionu potrzeba dalszej i jeszcze szerszej współpracy władz regionalnych i samorządów lokalnych z uczelnią.

- W tej perspektywie finansowej mamy do wykorzystania w regionie 1,7 mld euro (w poprzedniej 1,07 mld euro). Bez Uniwersytetu nie będziemy w stanie tych pieniędzy spożytkować. UWM już pokazał, że jest bardzo dobrym beneficjentem, czego przykładem jest np. Stara Kotłownia. Dlatego trudno sobie wyobrazić przyszłość naszego regionu bez udziału w tworzeniu naszego „szesnastolatka” – zażartował marszałek.

Do końca bieżącego roku mają ruszyć konkursy z Regionalnego Programu Operacyjnego. Do wykorzystania będzie 725 mln zł. Aby dobrze spożytkować te pieniądze i kolejne, które niebawem zostaną oddane do dyspozycji zebrani samorządowcy na wniosek prof. Ryszarda Góreckiego utworzyli grupy robocze, które wypracują konkretne zadania do rozwiązania we współpracy z UWM.

lek

w kategorii