Ranking „Perspektyw” 2019

kortowo z lotu ptaka
Dziewiąte miejsce wśród polskich uniwersytetów i 31. wśród wszystkich polskich uczelni. Taka jest pozycja UWM w rankingu polskich szkół wyższych fundacji „Perspektywy” w 2019 r.

Fundacja edukacyjna „Perspektywy” opublikowała 12 czerwca swój doroczny raport polskich szkół wyższych za 2019 r. Ranking obejmuje wszystkie szkoły wyższe (za wyjątkiem uczelni artystycznych) mające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz posiadające min. 200 studentów studiów stacjonarnych. W sumie 80 uczelni.

UWM znalazł się w nim ponownie na 9. pozycji wśród polskich uniwersytetów (klasyfikowanych było 22). Tuż przed nami jest Uniwersytet Gdański, a zaraz za nami - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Pierwsze miejsca w tym rankingu zdobył ponownie Uniwersytet Warszawski , drugie Jagielloński. Na 3. miejscu znajduje się Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dokładnie tak samo wyglądała pierwsza 10. w ubiegłorocznym rankingu.

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski został sklasyfikowany na 31. pozycji (w 2018 r. był 27.) wśród wszystkich szkół wyższych wspólnie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym (na 80 uczelni klasyfikowanych). W 2017 r. roku byliśmy na 32. miejscu, a 3 i 4 lata temu na 35. Wyprzedzamy bezpośrednio w tym zestawieniu Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz politechniki - Lubelską i Krakowska. A tuż przed nami jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Śląski Uniwersytet Medyczny.

Bardzo dobrze w rankingu „Perspektyw” wypadają poszczególne kierunki kształcenia. W pierwszej „10” w Polsce znalazło się aż 10 kierunków UWM. Tyle samo było przed rokiem.

Tegoroczny top 10 kierunków UWM wygląda następująco:

2. miejsce w Polsce

zootechnika (1. w 2018)

weterynaria (2. w 2018)

3. miejsce w Polsce

geodezja i kartografia (9. w 2018)

4. m. w Polsce

architektura krajobrazu (3. w 2018)

6. m. w Polsce

kierunki o żywności i żywieniu (6. w 2018)

9. m. w Polsce

ochrona środowiska (WKŚiR 7. w 2018)

kierunki rolnicze i leśne (2. w 2018 r.)

10. m. w Polsce

biotechnologia mgr (14. w 2018)

dziennikarstwo i komunikacja społ. (12. w 2018)

pedagogika spec. (7. w 2018)

W rankingu znalazło się 31 kierunków prowadzonych na UWM. Spośród nich 7 kierunków poprawiło swoja pozycję, w tym najbardziej biotechnologia – o 4 miejsca i filologie obce – o 3 miejsca (z 22. na 19). 10 kierunków pozostało na ubiegłorocznych miejscach.

Uczelnie były oceniane przez komisję według wybranych kryteriów. Tych kryteriów było w tym roku już 10, a w 2018 – 7. Twórcy rankingu podają także miejsce zajmowane przez uczelnie w każdym z ocenianych kryteriów. I tak, np. pod względem prestiżu UWM uplasował się na 23. pozycji wśród wszystkich szkół wyższych w Polsce (był 23.), pod względem pozycji rynkowej absolwentów na 22. (był na 21.) miejscu w Polsce. Także 21. miejsce zajmuje pod względem preferencji pracodawców.

- Ranking po raz kolejny potwierdza, że UWM to uczelnia stabilna o ugruntowanej i mocnej pozycji w wielu obszarach nauki, mająca wiele mocnych kierunków kształcenia – podkreśla rektor UWM, prof. Ryszard Górecki. Gratuluję tym wszystkim kierunkom, które znalazły się w pierwszej „10” kierunków kształcenia w Polsce i tym wszystkim, które poprawiły swoją pozycję. Mam świadomość, że awans w rankingu odbył się kosztem wytężonej pracy. Dziękuję wszystkim za ten wysiłek. Szczególnie cieszy mnie dobra ocena pozycji rynkowej absolwentów. To dowód na to, że nasze starania polegające na uruchomianiu kształcenia dualnego, Akademii Biznesu, stałym dostosowywaniu naszej oferty kształcenia do potrzeb gospodarki regionu okazały się trafne i przynoszą już efekty. Żałuję tylko, że fundacja „Perspektywy”, która opracowuje te rankingi od 20 lat nie bierze w nich pod uwagę warunków kształcenia studentów – podsumowuje prof. Ryszard Górecki, rektor UWM.

lek