Rada będzie się starać o dofinansowanie medycyny

posiedzenie rady ds. rozwoju medycyny
Warmia i Mazury to jedyny region pozbawiony dobrego dofinansowania medycyny. Czas to zmienić. Będziemy zabiegać o odpowiednie fundusze - mówił rektor UWM prof. Ryszard Górecki, otwierając posiedzenie Rady ds. rozwoju medycyny.

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 29 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady ds. rozwoju medycyny w Olsztynie. Rada, powstała pod koniec ub.r. z inicjatywy rektora prof. Góreckiego, chce ubiegać się o fundusze na wsparcie lecznictwa w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwie Zdrowia.

- To posiedzenie dotyczyć będzie opracowania programu rozwoju olsztyńskiej medycyny. Będziemy mówić  także, jak najlepiej powiązać opiekę lekarską z kształceniem na kierunku medycznym na naszym Uniwersytecie. Chcemy ubiegać się o dofinansowanie wzorem innych ośrodków akademickich - Gdańska, Krakowa, Białegostoku, Szczecina. Liczymy na zaangażowanie i pomoc władz miasta, województwa i urzędu marszałkowskiego - mówił rektor prof. R. Górecki.

Rozbudowa Collegium Medicum ma, według władz Uniwersytetu, poprawić poziom lecznictwa w mieście i regionie. W strukturach CM miałyby powstać m.in. centralne laboratorium badawcze, centralny bank tkanek, uniwersyteckie centrum niekomercyjnych badań klinicznych. Jedną z koncepcji jest też powołanie konsorcjum szpitali klinicznych i Collegium Medicum UWM. Uniwersytet stara się również o rozbudowę i modernizację bazy dydaktyczno-naukowej Szkoły Zdrowia Publicznego. Przede wszystkim jednak Władze UWM chcą, aby w Olsztynie powstał nowoczesny Centralny Szpital Uniwersytecki, który przejmie główną rolę dydaktyczną, naukową, szkoleniową i leczniczą w Collegium Medicum oraz służyć będzie mieszkańcom Olsztyna i regionu. Szacowany koszt tej inwestycji to ok. pół miliarda zł.

O wspólne ubieganie się o fundusze z budżetu państwa na dofinansowanie budowy szpitala oraz o wsparcie idei tej budowy władze UWM zaapelowały do obecnych na posiedzeniu dyrektorów wszystkich olsztyńskich szpitali, władz miasta i województwa, przedstawicieli środowiska lekarskiego.

 - Najważniejsze, abyśmy wystąpili wspólnie do budżetu państwa. O tak potężne środki może ubiegać się jedynie Uniwersytet, żaden inny podmiot w Olsztynie nie dostanie takich pieniędzy. Jest to więc jedyna droga, abyśmy wybudowali w Olsztynie nowoczesny szpital - argumentował prof. Sergiusz Nawrocki, prorektor UWM ds. Collegium Medicum.

- Podpisanie listu intencyjnego o budowie centralnego szpitala uniwersyteckiego przez wszystkich decydentów w naszym mieście jest rzeczą najważniejszą i pierwszym krokiem - dodał Radosław Borysiuk, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, miasta oraz województwa deklarowali poparcie dla idei nowego szpitala oraz pomoc w ubieganiu się o środki z budżetu centralnego. Natomiast koncepcja budowy nowej, tak dużej placówki medycznej, wzbudziła wątpliwości u niektórych dyrektorów olsztyńskich szpitali. Padały m.in. pytania, czy Olsztynowi potrzebny jest kolejny szpital, czy jego powstanie nie spowoduje odpływu kadry ze starych szpitali, a nawet likwidacji któregoś z istniejących. Postulowano konieczność reorganizacji służby zdrowia w całym regionie, a zwłaszcza lepszego wykorzystania już istniejącej bazy szpitalnej.

Jednocześnie pomysł powołania konsorcjum utworzonego ze szpitali z oddziałami klinicznymi i obecnego szpitala uniwersyteckiego zyskał aprobatę.

- To dobry pomysł. Konsorcjum łatwiej będzie mogło zabiegać o środki finansowe – mówiła Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk, dyrektor szpitala miejskiego w Olsztynie.

Na wniosek rektora prof. Góreckiego, rada zdecydowała o powołaniu zespołu roboczego, który opracuje plan rozwoju medycyny w Olsztynie, z uwzględnieniem uwag dyrektorów szpitali. Plan z prośbą o poparcie zostanie następnie przedstawiony wszystkim parlamentarzystom naszego regionu, aby w uchwalanym na ten rok budżecie państwa mogły zostać zagwarantowane pierwsze środki niezbędne do realizacji nowego szpitala. Zespół ma też opracować list intencyjny.

W skład Rady ds. rozwoju medycyny oprócz przedstawicieli władz UWM wchodzą m.in. Gustaw Marek Brzezin - marszałek województwa, Piotr Grzymowicz - prezydent  Olsztyna, Artur Chojecki - wojewoda, dyrektorzy olsztyńskich szpitali, przedstawiciele samorządów lekarzy, pielęgniarek i położnych i olsztyńskiego oddziału NFZ.

mah