Psychologia na uniwersytecie

Od czego zależy gotowość niesienia pomocy innym osobom i co oznacza bycie jednostką twórczą? Tego i wielu innych zagadnień psychologicznych można dowiedzieć się z książki „Psychologia na uniwersytecie i w praktyce” pod redakcją dr hab. Elżbiety Wesołowskiej, prof. UWM z Katedry Psychologii Rozwoju i Edukacji.

Tytuł książki odzwierciedla specyfikę działań psychologów - pracowników Katedry Psychologii Rozwoju i Edukacji na Wydziale Nauk Społecznych UWM.

- Łączymy naukową pracę badawczą i dydaktyczną z aktywnymi działaniami praktycznymi podejmowanymi w sferze poradnictwa, psychoterapii, coachingu, promocji zdrowia lub szkoleń. Posiadanie wiedzy teoretycznej umożliwia bowiem podejmowanie skutecznych interwencji w praktyce, zaś zdobywanie doświadczeń praktycznych wzbogaca wiedzę i uatrakcyjnia ofertę dydaktyczną psychologów – wyjaśnia prof. Elżbieta Wesołowska.

Czego można dowiedzieć się z książki?

- Artykuły zebrane w książce obrazują różnorodność problemów powstających przy konfrontacji jednostki z jej otoczeniem społecznym, których rozwiązania oczekuje się od psychologów – mówi prof. Elżbieta Wesołowska.

Prof. Wesołowska w swoim artykule przedstawia jak powinna przebiegać dyskusja grupowa, aby zwiększyć szanse wypracowania porozumienia między osobami o różnych poglądach.

- Pod koniec XX w. powstał model idealnej dyskusji grupowej zwanej debatą deliberatywną. Model ten wywodzi się z nurtu myślowo-ideologicznego zwanego demokracją deliberatywną – wyjaśnia prof. Wesołowska. - Możliwe jest udoskonalenie demokracji poprzez wprowadzenie debat deliberatywnych na różnych szczeblach organizacji społecznych. Debatom takim przypisuje się pozytywne skutki: przemyślane, wieloaspektowe rozwiązania i decyzje, decyzje akceptowane społecznie, rozpowszechnianie demokratycznych wartości, takich jak równość, wolność, poszanowanie odmienności, uczenie demokratycznego obywatelstwa oraz budowanie więzi, zaufania i szacunku między ludźmi – dodaje.

Dr Adam Grabowski wyjaśnia od czego zależy gotowość niesienia pomocy innym osobom. Jakie czynniki kształtują sposób radzenia sobie z rozpadem związku partnerskiego prezentuje dr Aleksandra Łuczak. Wśród autorów znajduje się również dr Teresa Zakrzewska, która zajęła się skutkami nieodpowiedniego sposobu radzenia sobie z wymaganiami otoczenia prowadzącymi do nadmiernej stymulacji organizmu. Z kolei dr Małgorzata Obara-Gołębiewska, psycholog z Ośrodka Leczenia Otyłości w Olsztynie podjęła tematykę tycia i psychospołecznych skutków otyłości. Kolejne zagadnienie poruszane w książce to niepłodność - choroba naruszająca dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny osób nią dotkniętych. Jak radzą sobie, jakie mechanizmy obronne stosują kobiety dotknięte problemem niepłodności analizowała dr Izabela Sebastyańska-Targowska, terapeutka specjalizująca się w terapii ericksonowskiej. Założenia psychoterapii narracyjnej przedstawił dr Andrzej Lis-Kujawski, certyfikowany terapeuta Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej . „Własne życie to historia, którą można opowiedzieć w wielu wersjach. Twoja opowieść pozwala odkryć twój potencjał i wyznaczyć kierunki zmian" pisze autor.

Dlaczego ważny jest kontakt emocjonalny człowieka z psem? Problematykę antrozoologii jako nowego interdyscyplinarnego obszaru naukowego przedstawiła dr Monika Włodarczyk-Dudka, psycholog z doświadczeniami w dogoterapii. Dr hab. Beata Krzywosz- Rynkiewicz, prof. UWM zanalizowała podobieństwa i różnice obszarów zainteresowań, celów i metod badawczych, a także pola konfliktów i nieporozumień pedagogiki i psychologii. Rozwój tożsamości osobowej młodych ludzi z uwzględnieniem czynników rodzinnych i pozarodzinnych przedstawiła dr Justyna Michałek. Różnorodność obszarów, w których twórczość może być realizowana oraz rozmaitość kryteriów oceny wytworów twórczych omówiła dr Iwona Bielawska w artykule „Co oznacza bycie jednostką twórczą?". Mgr Nina Dymkowska, pedagog i socjolog, a także doktorantka w KPRiE podjęła próbę odpowiedzenia na pytanie czy prezenty gwiazdkowe podtrzymują stereotypy ról płciowych. Ostatni artykuł dotyczy postaw, które powinien przyjmować pedagog pracujący w poradni psychologiczno-pedagogicznej wobec osób korzystających z jego pomocy. Różnorodność zadań realizowanych przez pedagogów w poradniach - diagnozowanie, orzecznictwo, terapia i szkolenia - wymaga posiadania specyficznych predyspozycji indywidualnych. Zagadnienie to omówiła mgr Paulina Grenda, pedagog i socjolog, doktorantka w KPRiE.

- Poruszane zagadnienia mogą zainteresować zarówno teoretyków-pedagogów, politologów jak i praktyków- lekarzy, terapeutów i pracowników poradni. Odbiorcami książki mogą być także studenci kierunków społecznych, humanistycznych a także medycznych oraz doktoranci wielu dyscyplin – zachęca prof. Elżbieta Wesołowska.

EW, syla

Książka „Psychologia na uniwersytecie i w praktyce" pod redakcją dr hab. Elżbiety Wesołowskiej,prof. UWM wydana przez Wydawnictwo UWM w styczniu 2014 prezentuje aktualne dokonania naukowe i działania praktyczne pracowników Katedry Psychologii Rozwoju i Edukacji WNS.

w kategorii