O przyszłości po przyjacielsku

Grudniowe spotkanie zarządu Fundacji im. Marii i Georga Dietrichów z Offenburga – miasta-partnera Olsztyna z władzami UWM to już wieloletnia tradycja. Przebiegają zawsze w przedświątecznej atmosferze, ale zawsze wnoszą coś nowego do współpracy UWM i Uniwersytetu Technicznego z Offenburga.

W tegorocznym spotkanku, które odbyło się w rektoracie UWM 12 grudnia uczestniczył m.in. Wolfgang Bruder – prezes fundacji im. M i G. Dietrichów (1. z lewej), który ponad 20 lat temu jako burmistrz Offenburga podpisywał porozumienie o współpracy partnerskiej z Olsztynem, Elwira Bleher-Dietrich - córka fundatorów ( 1. z prawej)  oraz prof. Winfried Lieber – rektor Uniwersytetu Technicznego w Offenburgu (w środku). Spotkanie ze strony UWM prowadził prof. Jerzy Przyborowski, prorektor UWM ds. kształcenia i studentów. Uczestniczyli w nim także m.in. przedstawiciele 3 wydziałów – Wydziału Nauki o Żywności i Wydziału Nauk o Środowisku, które we współpracy z Uniwersytetem w Offenburgu prowadzą wspólne kształcenie studentów oraz Wydziału Humanistycznego. Na ostatnim ze wspomnianych wydziałów istnieje Katedra Filologii Germańskiej, której powstanie i działanie wspierali Dietrichowie, a teraz ich fundacja.

Uczestnicy spotkania wykorzystali okazję, aby omówić niektóre aspekty współpracy. UWM na wniosek prof. Liebera zobowiązał się do wyznaczenia pełnomocnika ds. kontaktów z odpowiednikiem w Offenburgu.

Z kolei prof. Lieber „kupił” pomysł prof. Ryszarda Góreckiego, rektora UWM, aby obie uczelnie powołały po 3 przedstawicieli, którzy wspólnie opracują plan współpracy na najbliższą przyszłość. W którym kierunku chce iść Offenburg prof. Lieber nie krył. Jego uczelnia stawia m.in. na badania nad sztuczną inteligencją, big data, czyli przetwarzanie danych, biomechatronikę i odnawialne źródła energii.

Prof. Jerzy Przyborowski zaproponował, aby wymianę studentów rozszerzyć także o wymianę członków studenckich kół naukowych. Propozycja spotkała się z aprobatą rektora Liebera. Z kolei Elwira Bleher-Dietrich zaproponowała, aby wyjazdy studyjne studentów z UWM do Offenburga były nieco dłuższe i aby w ich programie było więcej czasu na zwiedzanie uniwersytetu i miasta. Poinformowała także, że zarówno studenci z Offenburga, jak i UWM są zadowoleni z możliwości studiowania na 2 uczelniach i nie spotkała się z negatywnymi ocenami.

UWM we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Offenburgu prowadzi 3 kierunki. Ich absolwenci otrzymują podwójny dyplom tzn. UWM i niemieckiej uczelni. To im pomaga w zdobyciu atrakcyjnej pracy w Polsce lub za granicą. Najdłużej kształcenie na 2 uczelniach odbywa się na Wydziale Nauk o Środowisku na specjalności inżynieria procesowa i ochrona środowiska na kierunku inżynieria środowiska. Drugi wspólny dyplom też realizowany na Wydziale Nauk o Środowisku to specjalność biotechnologia też na inżynierii środowiska. Wspólnie z Uniwersytetem w Offenburgu kształci studentów także Wydział Nauki o Żywności na kierunku inżynieria żywności. Fundacja Dietrichów funduje co roku stypendia dla 20 studentów z Olsztyna. W roku 2019 skorzystało z nich jednak tylko 9 osób.

Lech Kryszałowicz

w kategorii