Przedstawiciele UWM w komitetach naukowych i innych organach PAN

Poniżej prezentujemy wykaz pracowników naukowych UWM, którzy są członkami komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk lub innych jej organów.

 Lista nie jest pełna, ponieważ nie we wszystkich komitetach naukowych PAN odbyły się wybory. Będziemy ją więc uzupełniać w miarę pojawiania się wyników wyborów.

lp

imię i nazwisko

wydział

komitet

funkcja

1

dr hab. wet. Jacek J. Nowakowski

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Biotechnologii

Komisja Ochrony Zasobów Przyrodniczych oddz. PAN Olsztyn-Białystok

członek

2.

prof. dr hab. Robert Zaborowski

 

Zakład Epistemologii, Logiki i Metodologii Nauk

Komitet Historii Nauki 

 

sekretarz

3.

prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski

Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Organizacji i Zarządzania

Komitet Nauk Ekonomicznych 

członek

4.

prof. dr hab. inż. Janusz Guziur

 

(emeryt. profesor-senior UWM) Wydział Nauk o Środowisku

 

Rada Naukowa Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu, pow. Cieszyn

członek

5.

prof. dr hab. Krystyna Skibniewska

 

Katedra Podstaw Bezpieczeństwa Wydział Nauk Technicznych

 

 

 

Komitet Chemii Analitycznej

Rada Naukowa Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu

członkini

 

 

 

 

 

 

członkini

6.

dr hab. inż. Paweł Aleksander Wielgosz, prof. UWM

Instytut Geodezji na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Komitet Geodezji

wiceprzewodniczący

7.

prof. dr hab. inż. Sabina Teresa Źróbek

Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Komitet Geodezji

członkini

8.

dr hab. inż. Marek Stanisław Mróz, prof. UWM

Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Komitet Geodezji

członek

9.

prof. dr hab. inż. Ryszard Kazimierz Źróbek

Katedra Zasobów Nieruchomości na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Komitet Geodezji

członek

10.

ks. prof. dr hab. Marian Machinek

 

Katedra Teologii Moralnej i Etyki na Wydziale Teologii

Komitet Nauk Teologicznych

 

członek

11.

ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik, prof. UWM

 

Katedra Nauk o Rodzinie na Wydziale Teologii, dziekan

Komitet Nauk Etnologicznych

 

członek

12.

dr Dorota Górniak

 

Katedra Mikrobiologii na Wydziale Biologii i Biochemii

Komitet Badań Polarnych

 

członkini

13.

dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM

 

Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń na Wydziale Nauk Ekonomicznych

 

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej

 

członkini

14.

dr hab. Selim Chazbijewicz, prof. UWM

 

Instytut Nauk Politycznych na Wydziale Nauk Społecznych

Komitet Nauk Orientalistycznych

członek

15.

prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

 

Instytut Nauk Politycznych na Wydziale Nauk Społecznych

Komitet Nauk Politycznych

wiceprzewodniczący

16.

prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski

Zakład Literatury XX i XXI wieku na Wydziale Humanistycznym

Komitet Nauk o Literaturze

członek

17.

prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski

Katedra Inżynierii Środowiska na Wydziale Nauk o Środowisku, dziekan

Komitet Inżynierii Środowiska

członek

18.

prof. dr hab. Norbert Kasparek

 

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Humanistycznym

Komitet Nauk Historycznych

 

 

19.

prof. dr hab. Lidia Wądołowska,

Katedra Żywienia Człowieka na Wydziale Nauki o Żywności

Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka

przewodnicząca

 

20.

prof. dr hab. Marzenna Zaorska

 Katedra Pedagogiki Specjalnej Komitet Nauk Pedagogicznych przewodnicząca Zespołu Pedagogiki Specjalnej

21.

dr hab. Mirosław Grzybowski

Katedra Turystyki Rekreacji i Ekologii  na Wydziale Nauk o ŚrodowiskuKomisja Ochrony Zasobów Przyrodniczych oddz. PAN Olsztyn-Białystokczłonek

22

dr Halszka Leleń

Katedra Filologii Angielskiej na Wydziale Humanistycznym

Zespół Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego   członek

23

dr Tomasz Żurawlew

 Katedra Filologii Germańskiej na Wydziale HumanistycznymZespół Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego członek

24

prof. dr hab. Aleksy Tralle

Katedra Algebry i Gemometrii na  Wydziale Matematyki i Informatyki,  prodziekanKomitet Matematykiczłonek

 

 

w kategorii