Prorektorzy UWM w kadencji 2020-2024

Komunikat Rektora-Elekta w sprawie powołania prorektorów na kadencję 2020-2024

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Studenci i Doktoranci,

uprzejmie informuję, że w kadencji 2020-2024 funkcje Prorektorów pełnić będą:

dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM - Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej

prof. dr  hab. Jerzy Jaroszewski - Prorektor ds. polityki naukowej i badań

prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki - Prorektor ds. Collegium Medicum

dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM - Prorektor ds. studenckich

prof. dr hab. Paweł Wielgosz - Prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni

dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM - Prorektor ds. kształcenia.

 

 

 

                   Rektor-Elekt

dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM

w kategorii