Projekt studentów UWM z nagrodą Pro Juvenes

przedstawiciele samorządu studenckiego UWM z nagrodą Pro Iuvenes
Dni Świadomości Żywieniowej organizowane przez studenckie Koło Naukowe Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej UWM zdobyły nagrodę Pro Juvenes jako najlepsza studencka inicjatywa prozdrowotna w Polsce w 2021 r. W tej kategorii startowało 5 projektów.

Nagrody „Pro Juvenes” wręcza Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej od 2013 roku, promując najbardziej aktywnych studentów i najciekawsze studenckie inicjatywy. Plebiscyt ma także za cel budowanie atmosfery współdziałania oraz integrację środowiska studentów z całej Polski. Nagrody przyznawane są w 11 kategoriach: kultura studencka, studenckie inicjatywy prozdrowotne, studia na lepsze, koła naukowe, media studenckie, student naukowiec, student artysta, student sportowiec, student zaangażowany społecznie, inicjatywa społeczna, oraz kategoria koronna: studencki projekt roku.

W tym roku podczas gali 20 listopada nagrodę za najlepszą inicjatywę prozdrowotną odebrali przedstawiciele samorządu studenckiego UWM w imieniu studenckiego Koła Naukowego Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej na Wydziale Nauki o Żywności. W tej kategorii o palmę pierwszeństwa walczyło 5 studenckich projektów. W głosowaniu zwyciężyła inicjatywa studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Dni Świadomości Żywieniowej cieszyły się takim zainteresowaniem, że po 1. edycji w grudniu 2020 r. zorganizowano kolejną w kwietniu tego roku, a studenci na grudzień zaplanowali już 3. edycję.

- To był pomysł studentki Klaudii Majewskiej i Aleksandry Purkiewicz, przewodniczącej koła i słuchaczki Szkoły Doktorskiej UWM. Zależało nam na tym, aby to była edukacja poprzez szerokie spojrzenie na żywienie człowieka i wymianę poglądów - wyjaśniała dr inż. Joanna Ciborska z Katedry Żywienia Człowieka UWM, opiekunka koła. W inicjatywę zaangażowała się także Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM.

Dr Ciborska podkreśla, że nagroda to wielki sukces jej podopiecznych z koła.

- To wygrana całego zespołu; Dni Świadomości Żywieniowej bardzo nas połączyły, nauczyły pracy zespołowej, pracowaliśmy nad tym, dyskutowaliśmy i analizowaliśmy. To rozwinęło też nasze tzw. kompetencje miękkie, pokazujące, że warto pracować w grupie. Jestem nauczycielem i jako nauczyciel wspieram ich i daję przestrzeń, aby rozwijali swoje umiejętności, realizowali pomysły – mówi dr Ciborska.

Podczas 1. grudniowej edycji Dni można było wysłuchać prelekcji dietetyków, żywieniowców, technologów żywności, lekarzy oraz psychologów z wydziałów Nauki o Żywności, Lekarskiego oraz Nauk Społecznych a także studentów dietetyki.

Głównymi organizatorami Dni Świadomości Żywieniowej są studenci Koła Naukowego Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej.

- Udowodniamy, że działalność naukowa pozwala na rozwój nie tylko wiedzy oraz pasji, ale także ciekawe spędzanie wolnego czasu. Uczymy racjonalnego podejścia do żywności i żywienia oraz propagujemy prawidłowe postawy i zachowania żywieniowe – mówią o swojej działalności w kole.

Studenci pracują z przedszkolakami, młodzieżą i seniorami, prowadząc warsztaty, prelekcje i webinaria, badają skład ciała z wykorzystaniem specjalistycznych analizatorów, a także udzielają konsultacji żywieniowych.

mah