Projekt InnoDairyEdu zakończony

uczestnicy projektu InnoDairyEdu
Naukowcy z uniwersytetów w Tesalii (Grecja), Parmie (Włochy), Leon (Hiszpania) oraz z Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością UWM spotkali się, aby podsumować kończący się projekt InnoDairyEdu. Zadanie realizowane było na naszej uczelni.

Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w dniach 8-9.10. gościła naukowców z Gracji, Włoch i Hiszpanii biorących udział w realizacji projektu InnoDairyEdu. Ze strony UWM w projekcie uczestniczyły dr inż. Adriana Łobacz, dr hab. Anna Sylwia Tarczyńska, prof. UWM oraz dr hab. Justyna Żulewska, prof. UWM.

InnoDairyEdu miało pomóc w opracowaniu innowacyjnych, w pełni cyfrowych materiałów szkoleniowych dla studentów i pracowników sektora mleczarskiego zamieszczonych na interaktywnej platformie. Szczegółowa tematyka materiałów edukacyjnych została określona na podstawie oceny obecnych programów nauczania uczelni uczestniczących w projekcie.

InnoDdairyEdu umożliwiło również wymianę studencką. Latem tego roku grupa 8 studentów Wydziału Nauki o Żywności uczestniczyła w letniej szkole naukowej na uniwersytecie w Parmie.

Projekt rozpoczął się w 2018 r., a planowo zakończy w październiku tego roku. Spotkanie posumowało formalnie kończące się działania, ale zespół naukowców planuje już dalsze inicjatywy, które będą służyć wypracowaniu narzędzi do edukacji studentów i pracowników sektora mleczarskiego.

Opracowane dzięki projektowi materiały szkoleniowe, przetłumaczone na wszystkie języki krajów uczestniczących w projekcie, w tym również na język polski, są dostępne bezpłatnie pod adresem www.innodairyedu.eu i stanowią wartościowe narzędzie edukacyjne.

Goście z zagranicznych uczelni zapoznali się z ofertą badawczą Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością oraz odwiedzili niedawno otwarte centrum firmy Tetra Pak koło Olsztyna, od wielu lat ściśle współpracującej z wydziałem.

opr. ał mah

w kategorii